Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÅR 6.TALUPPFATTNING & TALS ANVÄNDNING. RESULTAT. Diagnos 1.Vt17

Skapad 2017-02-11 09:49 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Utvärdering av resultatet på Diagnos1. År 6
Grundskola 6 Matematik

Utvärdering av resultatet på Diagnos1. Matematikboken År 6

Uppgift: Lämna fullständiga, tydliga lösningar till uppgifterna. Alla eventuella minnessiffror ska noteras.

CENTRALT INNEHÅLL

  • Ma  4-6   Positionssystemet för tal i decimalform.
  • Ma  4-6   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
Inte visat
Fel svar
Rätt svar

POSITIONSSYSTEMET
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 1a
Skriv talet med siffror: Sjuhundrafem
Uppgift 1b
Skriv talet med siffror: Tretusen femtio
Uppgift 2a
Skriv talet med siffror: Sju hundradelar
Uppgift 2b
Skriv talet med siffror: En hel och tre tiondelar
Uppgift 3
Vilket tal är störst? 2,1 1,999 2.01 2,11 2,09
Uppgift 3
Vilket tal är minst? 2,1 1,999 2.01 2,11 2,09

FYRA RÄKNESÄTTEN

ADDITION
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 4a
672 + 143 =
Uppgift 7a
11,5 + 3,7 =
Uppgift 7b
6,8 + 27,6 =
BEGREPP
Har grundläggande kunskaper om begreppet addition och kan visa det på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper om begreppet addition och kan visa det på ett väl fungerande sätt.
PROBLEM-LÖSNING
Löser delvis minst 2 uppgifter. (Påbörjat lösningarna på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.)
Löser minst 2 uppgifter och ger korrekta svar.
KOMMUNIKA-TION
Redovisningarna (minst 2) är begripliga och möjlig att följa.
Redovisningarna (minst 2) är korrekta och lätt att följa.

SUBTRAKTION
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 4b
714 - 251 =
Uppgift 8a
68,2 - 14,6 =
Uppgift 8b
52,9 - 7,4 =
BEGREPP
Har grundläggande kunskaper om begreppet subtraktion och kan visa det på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper om begreppet subtraktion och kan visa det på ett väl fungerande sätt.
PROBLEM-LÖSNING
Löser delvis minst 2 uppgifter. (Påbörjat lösningarna på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.)
Löser minst 2 uppgifter och ger ett korrekta svar.
KOMMUNIKA-TION
Redovisningarna (minst 2) är begripliga och möjlig att följa.
Redovisningarna (minst 2) är korrekta och lätt att följa.

MULTIPLIKATION
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 5a
6 • 53 =
Uppgift 5b
218 • 4 =
Uppgift 9a
6 • 3,4 =
Uppgift 9b
4 • 1,37 =
BEGREPP
Har grundläggande kunskaper om begreppet multiplikation och kan visa det på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper om begreppet multiplikation och kan visa det på ett väl fungerande sätt.
PROBLEM-LÖSNING
Löser delvis minst 2 uppgifter. (Påbörjat lösningarna på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.)
Löser minst 2 uppgifter och ger ett korrekta svar.
KOMMUNIKA-TION
Redovisningarna (minst 2) är begripliga och möjlig att följa.
Redovisningarna (minst 2) är korrekta och lätt att följa.

DIVISION
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 6a
636 / 4 =
Uppgift 6b
455 / 7 =
Uppgift 10a
13,5 / 5 =
Uppgift 10b
23,7 / 3 =
BEGREPP
Har grundläggande kunskaper om begreppet division och kan visa det på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper om begreppet division och kan visa det på ett väl fungerande sätt.
PROBLEM-LÖSNING
Löser delvis minst 2 uppgifter. (Påbörjat lösningarna på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.)
Löser minst 2 uppgifter och ger korrekta svar.
KOMMUNIKA-TION
Redovisningarna (minst 2) är begripliga och möjlig att följa.
Redovisningarna (minst 2) är korrekta och lätt att följa.
...........................
................................
................................
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: