👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lyrik

Skapad 2017-02-13 12:54 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Svenska

E
C
A
Eleven lämnar in två skriftliga lyrikanalyser.
Lyrikanalyserna är utförliga.
Lyrikanalyserna är träffsäkra och nyanserade samt visar på flera perspektiv.
Eleven använder sig av litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger visst stöd för sin tolkning genom belägg från texterna.
I analyserna ger eleven stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.
Analyserna är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. De är dessutom till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Analyserna är sammanhängande och väldisponerade. De är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Texterna är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Språket är träffsäkert, klart, varierat och överlag välformulerat.