Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska strategier åk 4

Skapad 2017-02-19 18:57 i Kronaskolan F-3 Ale
Grundskola 4 Engelska

Lärandematrisen synliggör elevens olika kunskapssteg mot olika förmågor i engelska.

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Ny nivå
Kunna använda strategier för att förstå en texts innehåll.
  • En  E 6
Du känner inte till hur du ska ta hjälp för att förstå en text.
Du kan med hjälp av en kamrat eller en vuxen för att förstå textens innehåll.
Du kan ta hjälp av en kamrat eller vuxen för att förstå textens innehåll. Du känner till något mer sätt för att förstå texten. Genom att t.ex ta hjälp av sammanhanget.
Du kan ta hjälp av en kamrat eller vuxen för att förstå textens innehåll. Du känner till flera sätt för att förstå textens innehåll. T.ex. leta efter ledtrådar i texten, använda ordlistor m.fl.
Kunna olika strategier för redogöra för kapiteltextens innehåll.
  • En  E 6
Du har svårt för att besvara frågor på textens innehåll.
Du kan svara på enstaka frågor om textens innehåll. Dina meningar är ibland ofullständiga men man förstår svaret.
Du kan svara på flera frågor om textens innehåll. Du försöker använda de ord du kan för att beskriva innehållet i texten. Du tar hjälp från textens innehåll.
Du kan svara på alla frågorna om textens innehåll. Du använder dig av synonymer eller andra passande ord för att beskriva innehållet i texten. Du besvarar frågorna med egna ordval.
Kunna använda strategier för att kunna förstå talad engelska.
  • En  E 6
Du känner inte till hur du ska kunna förstå engelskt tal. Du har svårt att förstå sammanhanget.
Du kan förstå enstaka ord. Du tar hjälp av sammanhanget och förstår enstaka ord.
Du kan förstå flera delar. Du tar hjälp av sammanhanget och använder dig av det du förstår. Du förstår flera meningar.
Du kan förstå helheten. Du tar hjälp av sammanhanget och kan dra slutsatser av det som sägs. Du förstår helheten.
Kunna avvända strategier för att uttala en kapiteltext.
  • En  E 6
Du har svårt att läsa upp en kapiteltext och fastnar ofta vid svåra ord, Du känner inte till hur du ska göra för att ta hjälp för att uttala rätt.
Du kan uttala några meningar i en kapiteltext. Vid svåra ord tar du hjälp av en vuxen eller kamrat.
Du uttala kapiteltexten i sin helhet. Vid svåra ord frågar du om hjälp. Du härmar för att träna på att uttala det svåra ordet.
Du kan uttala texten i sin helhet. Du känner till flera sätt för att träna ditt uttal: fråga kamrat/vuxen härma lyssna på texten känna till ljudskrift
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: