Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 1-3, Krokslättsskolan

Skapad 2017-02-20 12:58 i Krokslättsskolan Mölndals Stad
Skriftligt omdöme Idrott och hälsa
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil, genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Insats krävs
Motorik
Eleven kan delta i lekar spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer.
Eleven varierar och anpassar till viss del rörelser till aktiviteten.
Aktiviteter i natur och utemiljö
Eleven kan delta i aktiviteter och annan utemiljö.
Eleven tar hänsyn och agerar säkert i samband med lekar, spel vid natur- och utevistelse.
Eleven har kunskap om allemansrättens grunder.
Orientering
Eleven vet hur man använder sig av en karta och känner till de vanligaste karttecknen.
Eleven kan orientera dig i närmiljön tillsammans med en kamrat.
Dans och rörelse
Eleven kan delta i enkla danser och rörelser till musik.
Eleven kan följa takt och rytm till musik.
Simning
Eleven kan simma 200 m varav 50m i ryggläge
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: