Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellt prov skriftlig produktion, SFI, kurs B

Skapad 2017-02-24 18:18 i Visa vux Visa kommun
Matris för bedömning av skriftlig produktion, kurs B
Vuxenutbildning

I matrisen markeras det du har uppnått med grönt.

GLOBAL BEDÖMNING

E
D
C
B
A
Syfte och genre
Texten är i huvudsak funktionell i förhållande till syfte och budskapet går fram.
Texten är funktionell i förhållande till syfte och budskapet framgår relativt tydligt.
Texten är funktionell i förhållande till syfte och budskapet framgår tydligt.
Innehåll och omfång
Innehållet är relevant. Dukommunicerar med ett enkelt språk som rör vardagslivet och den egna personen.
Texten har ett till viss del utvecklat språk.
Begriplighet
Texten är i huvudsak begriplig.

ANALYTISK BEDÖMNING

E
D
C
B
A
Textstruktur
I texten skapas i huvudsak fungerande sammanhang.
I texten skapas relativt väl fungerande sammanhang med hjälp av struktur och textbindning,
I texten skapas väl fungerande sammanhang med hjälp av struktur och textbindning.
I texten görs viss referenser till person, tid och plats.
Språklig variation och säkerhet
Du visar prov på ett grundläggande ordförråd som rör konkreta behov och situationer i vardagslivet.
Du visar prov på viss bredd i ordförrådet.
Du visar prov på bredd i ordförrådet och visar prov på viss precision i ordvalet.
Du använder enkla grammatiska strukturer med i huvudsak helfraser och huvudsatser.
Du använder enkla grammatiska strukturer, men visar även prov på mer komplexa grammatiska strukturer.
Du använder enkla grammatiska strukturer, men visar även med viss säkerhet prov på mer komplexa grammatiska strukturer.
Du visar prov på viss verb- och substantivböjning.
Skriftspråksnormer
Stavningen är begriplig och du använder på ett i huvudsak fungerande sätt de mest grundläggande reglerna interpunktion.
Stavningen är begriplig och du använder på ett i huvudsak fungerande sätt de mest grundläggande reglerna interpunktion.
Stavningen är god och användningen av interpunktion är relativt god.

SAMMANVÄGD BEDÖMNING

E
D
C
B
A
SAMMANVÄGD BEDÖMNING
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: