Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellt prov muntlig produktion, SFI, kurs D

Skapad 2017-02-26 22:16 i Visa vux Visa kommun
Matris för bedömning av muntlig produktion och interaktion, kurs D
Vuxenutbildning

I matrisen markeras det du har uppnått med grönt.

GLOBAL BEDÖMNING

E
D
C
B
A
Syfte och genre
Talet är funktionellt i förhållande till syftet och är till viss del anpassat till situation och mottagare/ samtalspartner.
Talet är innehållsligt och språkligt anpassat till situation och mottagare/samtalspartner.
Talet är innehållsligt och språkligt väl anpassat till situation och mottagare/samtalspartner.
Innehåll och omfång
Innehållet är relevant och tillräckligt omfångsrikt.
Begriplighet
Talet är begripligt, till viss del sammanhängande och har ett visst flyt.
Talet är relativt väl sammanhängande och har ett relativt gott flyt.
Talet är väl sammanhängande och har ett gott flyt.
Strategier och interaktion
Du är aktiv och relativt självständig och använder på ett i huvudsak fungerande sätt strategier som underlättar och förbättrar kommunikationen.
Du använder ändamålsenliga strategier som underlättar och förbättrar kommunikationen.
Du använder ändamålsenliga och effektiva strategier som underlättar och förbättrar kommunikationen.

ANALYTISK BEDÖMNING

E
D
C
B
A
Textstruktur
Du uttrycker sig med en enkel och för syftet i huvudsak fungerande retorisk struktur.
Du uttrycker sig med en fungerande retorisk struktur.
Du uttrycker sig med en väl fungerande retorisk struktur.
(Textbindning)
Talet har en i huvudsak fungerande textbindning.
Talet har en relativt varierad och fungerande textbindning.
Talet har en varierad och väl fungerande textbindning.
Språklig variation och säkerhet
Du formulerar sig någorlunda idiomatiskt och med viss anpassning till situation och samtals- partner.
Du formulerar sig till stor del idiomatiskt och med anpassning till situation och samtals- partner.
Du formulerar sig idiomatiskt och med god anpassning till situation och samtalspartner.
Du visar viss variation och viss precision i ordval.
Du visar variation och precision i ordval och använder med relativt god variation och relativt god säkerhet såväl enkla som mer avancerade grammatiska strukturer.
Testtagaren visar god variation och god precision i ordval och använder med god variation och god säkerhet såväl enkla som mer avancerade grammatiska strutkurer.
Du använder med viss variation och viss säkerhet såväl enkla som mer avancerade grammatiska strukturer.
Uttal
Uttalet är begripligt och du följer i huvudsak relevanta uttalsnormer.
Uttalet är begripligt och du följer i huvudsak relevanta uttalsnormer.
Uttalet är begripligt och du följer i huvudsak relevanta uttalsnormer.

SAMMANVÄGD BEDÖMNING

F: Talet är inte funktionellt i förhållande till syfte och mottagare och/eller har språkliga brister som gör att talet inte når kraven för E.
E
D
C
B
A
SAMMANVÄGD BEDÖMNING
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: