Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhetslära HT16/16MATMAT01A

Skapad 2017-02-27 09:27 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola 1 Matematik

Bedömning av förmågor i sannolikhetslära.

F
E
C
A
Begreppsförmåga
Att du förstår hur du ska räkna och vilken typ av beräkning du ska använda dig av. T ex att du förstår att P=gynnsamma utfall/möjliga utfall och att du förstår hur man tar reda på de gynnsamma utfallen respektive de möjliga utfallen.
Eleven kan med viss säkerhet visa innebörden av centrala begrepp i handling samt översiktligt beskriva innebörden av dem med någon annan representation. Dessutom växlar eleven med viss säkerhet mellan dessa representationer.
Eleven kan med viss säkerhet visa innebörden av centrala begrepp i handling samt utförligt beskriva innebörden av dem med några andra representationer. Dessutom växlar eleven med viss säkerhet mellan dessa representationer.
Eleven kan med säkerhet visa innebörden av centrala begrepp i handling samt utförligt beskriva innebörden av dem med flera andra representationer. Dessutom växlar eleven med säkerhet mellan dessa olika representationer.
Procedurförmåga
Hur du utför dina beräkningar. T ex att du förkortar sannolikheter i bråkform så långt som möjligt eller att du beräknar sannolikheten i procent.
I arbetet hanterar eleven några enkla procedurer, upptäcker misstag och löser uppgifter av standardkaraktär med viss säkerhet.
I arbetet hanterar eleven flera procedurer, upptäcker och korrigerar misstag samt löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet.
I arbetet hanterar eleven flera procedurer, upptäcker och korrigerar misstag samt löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet och på ett effektivt sätt.
Problemlösningsförmåga
Hur du löser matematiska problem som innebär att du måste använda dig av övriga förmågor. T ex att du löser ett problem som innebär att du beräknar sannolikheten att du får två kulor av samma färg när du drar dessa ur en burk med kulor i flera färger.
Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av enkel karaktär. Dessa problem inkluderar ett fåtal begrepp och kräver enkla tolkningar.
Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar.
Eleven kan formulera, analysera och lösa praxisnära matematiska problem av komplex karaktär. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. I problemlösning upptäcker eleven generella samband som presenteras med retorisk algebra.
Modelleringsförmåga
Hur du beskriver och förenklar matematiken med hjälp av modeller. T ex genom att rita upp korrekta träddiagram eller koordinatsystem med korrekt angivna sannolikheter.
I arbetet gör eleven om lämpliga delar av problemsituationer i karaktärsämnena till matematiska formuleringar genom att informellt tillämpa givna matematiska modeller.
I arbetet gör eleven om lämpliga delar av problemsituationer i karaktärsämnena till matematiska formuleringar genom att välja och tillämpa matematiska modeller.
I arbetet gör eleven om lämpliga delar av problemsituationer i karaktärsämnena till matematiska formuleringar genom att välja, tillämpa och anpassa matematiska modeller.
Resonemangsförmåga
Hur du resonerar matematiskt för att komma fram till dina svar. T ex genom att rita upp ett korrekt träddiagram med korrekt angivna sannolikheter och i detta redovisa hur du gör för att hitta de gynnsamma respektive möjliga utfallen för att kunna beräkna sannolikheten.
Eleven kan föra enkla matematiska resonemang och med enkla omdömen värdera egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden.
Eleven kan föra välgrundade matematiska resonemang och med nyanserade omdömen värdera egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden.
Eleven kan föra välgrundade och nyanserade matematiska resonemang och med nyanserade omdömen värdera egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden.
Kommunikationsförmåga
Hur du kommunicerar matematiskt för att mottagaren ska kunna följa dina tankegångar. T ex genom att visa alla dina beräkningar, redovisa dina svar, rita korrekta modeller och vara tydlig med vilka beräkningar och svar som hör till vilken uppgift.
Dessutom uttrycker sig eleven med viss säkerhet i tal, enkel skrift och handling med inslag av matematiska representationer.
Dessutom uttrycker sig eleven med viss säkerhet i tal, enkel skrift och handling samt använder matematiska symboler och andra representationer med viss anpassning till syfte och situation.
Dessutom uttrycker sig eleven med säkerhet i tal, enkel skrift och i handling samt använder matematiska symboler och andra representationer med god anpassning till syfte och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: