Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris Nationalekonomiska teorier

Skapad 2017-02-28 09:15 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola
E
D
C
B
A
Eleven ska ha kunskap om; Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft. Hur de nationalekonomiska teorierna påverkar tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, miljö och resurser
Eleven kan översiktligt redogöra för teorierna. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna. Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Delvis uppnådda mål för kunskapskrav C
Eleven kan utförligt analysera och förklara teorierna. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna. Eleven diskuterar utförligt orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor. Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Delvis uppnådda mål för kunskapskrav A
Eleven kan utförligt och nyanserat reflektera över teorierna. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor. Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
Ny aspekt
Muntlig eller skriftlig presentation
Eleven kan med viss säkerhet uttrycka sig på ett strukturerat sätt.
Delvis uppnådda mål för kunskapskrav C
Eleven kan med viss säkerhet uttrycka sig på ett strukturerat sätt.
Delvis uppnådda mål för kunskapskrav A
Eleven kan uttrycka sig med säkerhet på ett strukturerat sätt
Ny aspekt
Kunskap om samhällsvetenskapliga begrepp
Eleven använder samhällsvetenskapliga begrepp med viss säkerhet.
Delvis uppnådda mål för kunskapskrav C
Eleven använder begreppen med viss säkerhet.
Delvis uppnådda mål för kunskapskrav A
Eleven använder begreppen med säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: