Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetiska uttryck

Skapad 2017-02-28 10:29 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Matris i fyra nivåer om kvalitet på samspel mellan estetiska uttrycksformer.
Grundskola 6 – 9
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Medieanvändning och samspel
Du har gjort en tolkning som innehåller olika estetiska uttryck tex bilder, tal och musik och delarna samspelar något.
Du har gjort en tolkning där de olika delarna, och de olika uttrycken, gör det du vill säga mer levande.
Du har gjort en tolkning med flera olika estetiska uttryck och man kan se att de olika uttrycken berikar synen på det verk du tolkar. Uttrycken är präglade av en tid.
Du har gjort en tolkning med flera olika estetiska uttryck och de olika uttrycken berikar och förnyar synen på verket. Uttrycken används i en tidskontext på ett medvetet sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: