Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NP C2, Skriva argumenterande text 2017

Skapad 2017-02-28 16:53 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Nationella prov argumenterande text, vårterminen 2017
Grundskola 4 – 6 Svenska
F
E
C
A
Innehåll
Begripligt innehåll. * En eller flera åsikter framgår. * Ett eller flera argument, som utvecklas något, stödjer åsikten/åsikterna.
Relativt tydligt innehåll. * En eller flera åsikter framgår relativt tydligt. * Ett eller flera utvecklade argument stödjer åsikten/åsikterna.
Tydligt innehåll. * En eller flera åsikter framgår tydligt. * Ett eller flera väl utvecklade argument stödjer åsikten/åsikterna.
Struktur
I huvudsak fungerande struktur. * Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig genom t ex inledning, avslutning, styckeindelning/styckemarkering
Relativt väl fungerande struktur. * Texten är sammanhängande och begriplig t ex genom inledning, avslutning, styckeindelning/stycke-markering. * Textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord t ex och, men finns.
Väl fungerande struktur. * Texten är sammanhängande och välstrukturerad t ex genom en välfungerande inledning, avslutning, styckeindelning/stycke-markering. * Textuppbyggnaden stöds av flera och varierande sambandsord.
Språk
Viss språklig variation. * Ordvalet uppvisar viss variation. Grundläggande regler för ... språkriktighet används med viss säkerhet. * Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt.
Förhållandevis god språklig variation. * Ordvalet är förhållandevis varierat och passar uppgiften. Grundläggande regler för ... språkriktighet används med relativt god säkerhet. * Meningsbyggnaden är relativt korrekt och relativt varierad.
God språklig variation. * Ordvalet är varierat och passar uppgiften. Grundläggande regler för ... språkriktighet används med god säkerhet. * Meningsbyggnaden är relativt korrekt och varierad.
Skrivregler
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med viss säkerhet. * Stavfel finns men de stör inte förståelsen. * Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med relativt god säkerhet. * Relativt få stavfel finns och de stör inte förståelsen. * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med god säkerhet. * Få stavfel finns. * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet.
Helhetsbedömning
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en argumenterande text. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar relativt väl som en argumenterande text. Textens innehåll och form är relativt väl passade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar väl som en argumenterande text. Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: