Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 4 Skegrie skola

Skapad 2017-02-28 19:43 i Skegrie skola F-6 Trelleborg
Matrisen innehåller 3 nivåer och ska användas till alla områden.
Grundskola 4 Matematik

Begreppsförklaringar

Matematiska uttrycksformer: Det finns många matematiska uttrycksformer, t ex skrift och symboler, teckningar, bilder och geometriska beskrivningar samt det talade ordet.

Strategi: Välplanerat tillvägagångssätt dvs en genomtänkt plan för att lösa problemet. Strategi är en helomfattande plan för vilka metoder som ska användas och vilken redovisningsform. En strategi kan innefatta en eller flera metoder.

Metod: På vilket sätt du väljer att lösa problemet. tex skriftlig huvudräkning/uppställning

Matematiska begrepp (exempel): Ett matematiskt begrepp kan vara ett matematiskt objekt som t ex cirkel eller en process som t ex subtraktion eller en egenskap som t ex omkrets.

Givna situationer: På lektionen inom ett visst område som läraren valt. Målet är att kunskapen ska finnas även när det specifika fördjupningsområdet är klart.

Resonemang : Ställa frågor, framföra och bemöta matematiska argument

Problemlösning
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
  • Ma
.
Du försöker formulera egna problem och kan lösa problem med hjälp av givna metoder. Du bedömer om svaret är rimligt.
Du kan formulera och lösa problem och bedöma om svaret är rimligt. Du kan använda flera olika strategier och metoder.
Du kan formulera och lösa problem och bedöma om svaret är rimligt. Du behärskar olika metoder och kan välja den strategi som passar bäst till det givna problemet.
Begrepp
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
  • Ma
Du använder matematiska begrepp i välkända situationer. Du kan göra enkla jämförelser.
Du förstår och använder matematiska begrepp och kan förklara vad de står för samt hur de hör ihop eller skiljer sig.
Du förstår och använder matematiska begrepp. Du kan även använda dem i nya sammanhang.
Metoder
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
  • Ma
Du löser rutinuppgifter med given metod. Din beräkning är till stor del begriplig.
Du behärskar flera olika metoder. Din beräkning är begriplig och man kan lätt följa hur du har tänkt.
Du behärskar flera olika metoder och kan motivera ditt val. Din beräkning är begriplig och matematiskt korrekt i alla led.
Resonemang och kommunikation
Föra och följa matematiska resonemang.
  • Ma
  • Ma
Du kan visa och förklara hur du tänkt och räknat. Du kan själv välja uttrycksform för hur du visar din lösning. Du kan samtala och till viss del föra resonemanget framåt.
Du kan tydligt visa och förklara hur du tänkt och räknat. Du kan jämföra din lösning med andras. Du kan samtala och föra resonemanget framåt.
Du kan tydligt och effektivt förklara hur du tänkt och räknat. Du kan jämföra din lösning med andras. Du kan samtala och föra ett fördjupat resonemang framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: