Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myter och sagor

Skapad 2017-03-01 10:43 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 8
F
E
D
C
B
A
Läsförståelse
Du gör enkla sammanfattningar av innehållet med en viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet med en god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Tolkning
Du kan tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.
Du kan tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap och som kan läsas mellan raderna i olika verk utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.
Du kan tolka och välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.
Analys upphovsman
Du kan föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman
Du kan föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman
Analys sammanhang
Du drar till viss del underbyggda slutsatser om hur verkat har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du drar till relativt väl underbyggda slutsatser om hur verkat har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du drar till väl underbyggda slutsatser om hur verkat har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Skriftligt
Du kan skriva en analys med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva en analys med relativt väl språklig variation, utvecklad textbindning samt i relativt väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva en analys med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: