Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildmatris år 4-6 vt 2017

Skapad 2017-03-01 11:18 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Stormatris. Det innebär att pedagogen går in och reviderar matrisen en gång per termin.
Grundskola 4 – 6 Bild

Matrisen sträcker sig från år 4-6, vilket innebär att alla förmågor inte berörs varje termin.

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

Grundläggande i ämnet bild på Toråsskolan:
Gemensamma genomgångar, där jag går igenom hur uppgiften ser ut och hur den kommer att bedömas. När vi är mitt uppe i ett arbetsområde startar jag varje lektion med en kort repetition, följt av frågor. Jag skriver upp vad målet för dagens lektion är på tavlan. LPP(Lokal Pedagogisk Planering), med bildexempel till varje uppgift finns uppsatta i bildsalen för eleverna att läsa och det finns även ett ex till eleverna. Jag ger respons och feedback på elevens arbete vid varje lektion. Därefter individuellt arbete med övningsuppgifter och/eller given bilduppgift.

Stor vikt läggs vid utförandet, från process till färdigt arbete och att eleven försöker arbeta så självständigt som möjligt. Alla uppgifter som ges måste genomföras och avslutas. Har man av någon anledning missat en lektion så får man ta hemläxa om eleven har halkat efter.

Bedömningen avser förmågan att:
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika mateial
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Eleven kombinerar några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kombinerar några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kombinerar några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnes- områden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: