👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Saga/fantasy/skräckberättelse. Bedömningsmatris i svenska åk 7-9 för momentet skriva

Skapad 2017-03-02 15:32 i Kapareskolan A-D Kungsbacka Förskola & Grundskola
Bedömningsmatris i svenska åk 7-9 Saga
Grundskola 7 – 9 Svenska

Bedömningsmatris i svenska åk 7-9 för momentet skriva (saga)

E
C
A
Koppling till uppgiften
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en saga/fantasy/skräckberättelse.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en saga/fantasy/skräckberättelse.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar väl som en saga/fantasy/skräckberättelse.
Innehåll
Eleven skriver med enkla gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt enkla berättargrepp.
Eleven skriver med utvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt utvecklade berättargrepp.
Eleven skriver med välutvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt välutvecklade berättargrepp.
Struktur
Berättelsens dramaturgi och struktur är enkel.
Berättelsens dramaturgi och struktur är relativt komplex.
Berättelsen dramaturgi och struktur är komplex.
Berättelsen är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Berättelsen är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, inledning, avslutning och rubrik.
Berättelsen är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom en konsekvent genomförd styckeindelning samt effektiv inledning och avslutning och rubrik. .
Språk och stil
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar innehållet.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar innehållet väl.
Menings- byggnaden fungerar i huvudsak.
Menings- byggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Menings- byggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Textbindningen är enkel.
Textbindningen är utvecklad.
Textbindningen är välutvecklad
Tempus fungerar inte alltid
Tempus används mestadels korrekt
Tempus används på ett korrekt sätt.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.