Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi - syror och baser, vt17

Skapad 2017-03-02 21:45 i Kärlekens skola Halmstad
Bedömningsmatris till provet i arbetsområdet syror och baser vt17.
Grundskola 6 Kemi

E
C
A
Kemikaliemärkning
  • Ke  4-6
2-3 korrekta svar
4 korrekta svar
Flaskor
  • Ke  4-6
Korrekt svar
Tändvätska
Att framföra och bemöta åsikter. Aspekter: - placering - märkning - hälsa - miljö - brand
Svarar utifrån en aspekt och motiverar sitt svar.
Svarar utifrån två aspekter och motiverar sitt svar i relation till minst två av aspekterna.
Svarar utifrån tre aspekter och motiverar sitt svar i relation till minst tre av aspekterna.
Syror och baser
Begrepp
Hittar tre ord och förklarar ett ord på ett enkelt sätt.
Hittar fem ord och förklarar ett ord på ett utförligt sätt.
Syror och baser
Relatera till kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Svarar med ett sätt att lösa problemet.
Svarar med ett sätt att lösa problemet och en enkel motivering.
Svarar med minst två sätt att lösa problemet och en motivering kopplat till dessa.
Syror och baser
Kemiska samband
Skriva en egen faktabaserad kommentar.
Skriva en egen faktabaserad kommentar och bemöta de övriga.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: