Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prov - Aritmetk

Skapad 2017-03-03 09:08 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola 1 Matematik
F
E
C
Begrepp
Ännu ej uppnått kunskapskrav för betyget E
Eleven kan översiktligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av några representationer samt översiktligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med viss säkerhet mellan olika representationer.
Eleven kan utförligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av några representationer samt utförligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med viss säkerhet mellan olika representationer.
Procedur
Ännu ej uppnått kunskapskrav för betyget E
I arbetet hanterar eleven några enkla procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med viss säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
I arbetet hanterar eleven flera procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
Resonemang
Ännu ej uppnått kunskapskrav för betyget E
Eleven kan föra enkla matematiska resonemang.
Eleven kan föra välgrundade matematiska resonemang.
Problemlösning
Ännu ej uppnått kunskapskrav för betyget E
Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av enkel karaktär. Dessa problem inkluderar ett fåtal begrepp och kräver enkla tolkningar.
Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar.
Kommunikation
Ännu ej uppnått kunskapskrav för betyget E
Dessutom uttrycker sig eleven med viss säkerhet i tal, skrift och handling med inslag av matematiska symboler och andra representationer.
Dessutom uttrycker sig eleven med viss säkerhet i tal, skrift och handling samt använder matematiska symboler och andra representationer med viss anpassning till syfte och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: