Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och Moral

Skapad 2017-03-06 13:24 i Killebäckskolan Lunds för- och grundskolor
Etik och Moral
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap

Etik och Moral

F
E
C
A
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar
Du visar inte att du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
I ditt resonerande använder du etiska begrepp och modeller på ett fungerande sätt.
Du visar inte att du kan använda etiska begrepp och modeller
Du kan använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt
Du kan använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Du resonerar om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. 
Du resonerar inte om om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
Du kan föra enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
Du kan föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar, du använder olika typer av källor på fungerande sätt samt resonerar om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du har inte sökt information om religioner och andra livsåskådningar, du använder inte olika källor, och du resonerar inte om källornas trovärdighet och relevans
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: