Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1-3

Skapad 2017-03-06 14:02 i Presseskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundsärskola 1 – 2 Matematik
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Nivå 7
Nivå 8
Intresse för matematik
Använder matematik i lekar och spel.
Visar intresse för ämnet matematik.
Vågar ta sig an uppgifter.
Förstår hur man kan använda matematik i olika situationer i vardagen.
Kan muntligt och skriftligt förklara sitt tänkande.
Taluppfattning och talraden
Ramsräknar
Vet hur siffrorna skrivs och vad de heter. (0-9)
Räknar uppåt till 10. Kan koppla antal till siffra.(1-10)
Kan räkna en mängd genom att para ihop varje föremål med ett räkneord.(Principen om räkneordens stabila ordning)
Räknar neråt från 10.
Kan vad ett mer eller ett mindre är i talområdet 1-10. (Talens grannar)
Kan de jämna och udda talen (1-10)
Räknar uppåt till 20.
Tals helhet och delar
Kan dela lika.
Förstår hur helheten kan delas upp och hur delarna kan bilda helhet. Talen 1-4
Förstår hur helheten kan delas upp och hur delarna kan bilda helhet. Talet 5
Förstår hur helheten kan delas upp och hur delarna kan bilda helhet. Talet 6
Förstår hur helheten kan delas upp och hur delarna kan bilda helhet. Talet 7
Förstår hur helheten kan delas upp och hur delarna kan bilda helhet. Talet 8
Förstå hur helheten kan delas upp och hur delarna kan bilda helhet. Talet 9
Förstår hur helheten kan delas upp och hur delarna kan bilda helhet. Talet 10
Mätning av tid
Kan ordningen på veckans dagar.
Vet vad ett dygn är och kan delarna, morgon, förmiddag, lunch, eftermiddag, kväll och natt.
Kan årstiderna.
Kan ordningen på månaderna.
Geometri
Känner igen och kan beskriva cirkel, triangel, kvadrat och rektangel.
Kan fortsätta på enkla geometriska mönster
Problemlösning
Vågar ta sig an ett problem.
Kan göra egna räknesagor.
Kan illustrera lösningen till ett problem.
Kan hitta en metod för att lösa ett problem.
Begrepp
Förstår vad begreppen fler, färre och skillnad betyder.
Kan de vanligaste jämförelseorden, t.ex. lång, längre, längst.
Kan de vanligaste lägesorden, t.ex. under, bakom, i, på.
Kan de vanligaste tidsorden, t.ex. nu, snart, då, igår.
Förstår vad lika med betyder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: