Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVENSKA - bedömningsmatris åk 4-5

Skapad 2017-03-07 16:12 i Brunnsparksskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 5 Svenska

Matrisen används som underlag för skriftligt omdöme i svenska för årskurs 4 och 5.

----------->
---------->
---------->
----------->
Läsa med flyt
Du är på god väg att läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt. Du behöver hjälp med att hitta en fungerande lässtrategi.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
Du är på god väg att förstå de texter du läser. Du kan till en viss del göra enkla sammanfattningar av innehållet. Du kommenterar en del av innehållet på ett enkelt sätt.
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett ganska bra sätt.
Du har bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett bra sätt.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör väl utvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt.
Budskap och upplevelse
Du är på god väg att förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett enkelt sätt. Med hjälp kan du beskriva på ett enkelt sätt vad du tycke och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett enkelt sätt vad du tycke och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett utvecklat sätt vad du tycke och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad du tycke och tänkte när du läste.
Skriva texter
Du är på god väg att skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är varierat.
Du kan skriva olika slags texter med mycket tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
Skrivregler
Du är på god väg att använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Berättande texter
Du är på god väg att skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva berättande texter med utvecklade beskrivningar och utvecklad handling.
Du kan skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar och välutvecklad handling.
Söka, välja ut och sammanställa
Du är på god väg att söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen kan användas.
Sammanställning av information
Du är på god väg att sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och egna ord. Du är på god väg att använda dig av ämnesspecifika ord och begrepp i det du skriver om på ett ganska bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och egna ord. Du använder ämnesspecifika ord och begrepp i det du skriver om på ett ganska bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda utvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder ämnesspecifika ord och begrepp i det du skriver om på ett bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda välutvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder ämnesspecifika ord och begrepp i det du skriver om på ett mycket bra sätt.
Kombinera text och annan estetik
Du är på god väg att använda bilder eller andra estetiska uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett ganska bra sätt använda bilder eller andra estetiska uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett bra sätt använda bilder eller andra estetiska uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett mycket bra sätt använda bilder eller andra estetiska uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Ge kompisomdömen, respons och bearbeta text
Du är på god väg att ge enkla omdömen om innehållet i texter. Du är på god väg att förbättra dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett mycket bra sätt.
Samtala
Du är på god väg att kunna samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett enkelt sätt så att samtalet fortsätter
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett enkelt sätt så att samtalet fortsätter.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett utvecklat sätt så att samtalet fortsätter.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett välutvecklat sätt så att samtalet fortsätter.
Muntliga redogörelser
Du är på god väg att förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med inledning, innehåll och avslut. Du anpassar din redogörelse till de som lyssnar och till budskapet på ett ganska bra sätt.
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med inledning, innehåll och avslut. Du anpassar din redogörelse till de som lyssnar och till budskapet på ett ganska bra sätt.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med inledning, innehåll och avslut. Du anpassar din redogörelse till de som lyssnar och till budskapet på ett bra sätt.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med inledning, innehåll och avslut. Du anpassar din redogörelse till de som lyssnar och till budskapet på ett mycket bra sätt.
Minoritetsspråk
Du är på god väg att ge exempel på minoritetsspråk i Sverige och diskutera på ett enkelt sätt om dialekter och andra språkliga varianter i svenskan. Du ger exempel på likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.
Du kan ge exempel på minoritetsspråk i Sverige och diskutera på ett enkelt sätt om dialekter och andra språkliga varianter i svenskan. Du ger exempel på likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.
Du kan ge exempel på minoritetsspråk i Sverige och diskutera på ett utvecklat sätt om dialekter och andra språkliga varianter i svenskan. Du ger exempel på likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.
Du kan ge exempel på minoritetsspråk i Sverige och diskutera på ett välutvecklat sätt om dialekter och andra språkliga varianter i svenskan. Du ger exempel på likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: