Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, Pixel åk 2

Skapad 2017-03-07 16:16 i Danmarks skola Uppsala
Bedömningsmatris till Pixel 2A och 2B
Grundskola 2 Matematik
Fortfarande osäker
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Area och skala (kap 1)
Grundläggande och godtagbara kunskaper kring att mäta ytor med olika måttenheter, jämföra storlek på ytor, bestämma area och omkrets samt användning av begreppet skala.
Välutvecklade och mer än godtagbara kunskaper kring att mäta ytor med olika måttenheter, jämföra storlek på ytor, bestämma area och omkrets samt användning av begreppet skala.
Addition och subtraktion (kap 2)
Grundläggande och godtagbara kunskaper kring positionssystemet, addition och subtraktion (med och utan tiotalsövergångar), läsa och förstå textuppgifter, likhetstecknets betydelse.
Välutvecklade och mer än godtagbara kunskaper kring positionssystemet, addition och subtraktion (med och utan tiotalsövergångar), läsa och förstå textuppgifter, likhetstecknets betydelse.
Statistik och sannolikhet (kap 3)
Grundläggande och godtagbara kunskaper kring att läsa av och tolka diagram.
Välutvecklade och mer än godtagbara kunskaper kring att läsa av och tolka diagram.
Placering i rutnät (kap 4)
Grundläggande och godtagbara kunskaper kring att läsa av och placera ut koordinater samt relativ förflyttning i rutnät.
Välutvecklade och mer än godtagbara kunskaper kring att läsa av och placera ut koordinater samt relativ förflyttning i rutnät.
Multiplikation (kap 5)
Grundläggande och godtagbara kunskaper kring enkel multiplikation, samband mellan addition och multiplikation.
Välutvecklade och mer än godtagbara kunskaper kring enkel multiplikation, samband mellan addition och multiplikation.
Division (kap 6)
Grundläggande och godtagbara kunskaper kring enkel division, sambandet mellan division och multiplikation, division med rest samt delningsdivision och innehållsdivision.
Välutvecklade och mer än godtagbara kunskaper kring enkel division, sambandet mellan division och multiplikation, division med rest samt delningsdivision och innehållsdivision.
Geometri och mönster (kap 7)
Grundläggande och godtagbara kunskaper kring geometriska kroppar. Beskriva, fortsätta och skapa geometriska mönster och talföljder.
Välutvecklade och mer än godtagbara kunskaper kring geometriska kroppar. Beskriva, fortsätta och skapa geometriska mönster och talföljder.
Volym (kap 8)
Grundläggande och godtagbara kunskaper kring att mäta, uppskatta och jämföra volym. Känna till liter och deciliter samt kunna växla mellan liter och deciliter.
Välutvecklade och mer än godtagbara kunskaper kring att mäta, uppskatta och jämföra volym. Känna till liter och deciliter samt kunna växla mellan liter och deciliter.
Talens historia ( Kap 9)
Grundläggande och godtagbara kunskaper kring positionssystemet, historiska talsystem.
Välutvecklade och mer än godtagbara kunskaper kring positionssystemet, historiska talsystem.
Talen till 1000 ( Kap 10)
Grundläggande och godtagbara kunskaper kring att läsa, skriva och jämföra tal upp till 1000. Dela upp tal i hundratal, tiotal och ental och sätta samman dem till tal. Placera tresiffriga tal på tallinjen. Växla mellan talsorter.
Välutvecklade och mer än godtagbara kunskaper kring att läsa, skriva och jämföra tal upp till 1000. Dela upp tal i hundratal, tiotal och ental och sätta samman dem till tal. Placera tresiffriga tal på tallinjen. Växla mellan talsorter.
Addition och subtraktion 0-1000 (Kap 11)
Grundläggande och godtagbara kunskaper kring positionssystemet, växla mellan talsorter, addition och subtraktion med tresiffriga tal. Avrundning och överslagsräkning.
Välutvecklade och mer än godtagbara kunskaper kring positionssystemet, växla mellan talsorter, addition och subtraktion med tresiffriga tal. Avrundning och överslagsräkning.
Tid (Kap 12)
Grundläggande och godtagbara kunskaper kring att ange, läsa av och skriva klockslagen för hel, halv, kvart över och kvart i både analogt och digitalt.
Välutvecklade och mer än godtagbara kunskaper kring att ange, läsa av och skriva klockslagen för hel, halv, kvart över och kvart i både analogt och digitalt.
Skriftliga räknemetoder (Kap 13)
Grundläggande och godtagbara kunskaper kring skriftliga räknemetoder för addition och subtraktion med flersiffriga tal med tiotalsövergång.
Välutvecklade och mer än godtagbara kunskaper kring skriftliga räknemetoder för addition och subtraktion med flersiffriga tal med tiotalsövergång.
Längd och vikt (Kap 14)
Grundläggande och godtagbara kunskaper kring att uppskatta, mäta och jämföra längd och massa. Omvandla meter till centimeter. Omvandla mellan kg, hg och g.
Välutvecklade och mer än godtagbara kunskaper kring att uppskatta, mäta och jämföra längd och massa. Omvandla meter till centimeter. Omvandla mellan kg, hg och g.
Bråk (Kap 15)
Grundläggande och godtagbara kunskaper kring del av helhet och del av antal.
Välutvecklade och mer än godtagbara kunskaper kring del av helhet och del av antal.
Multiplikation (Kap 16)
Grundläggande och godtagbara kunskaper kring sambandet mellan upprepad addition och multiplikation. Tabellerna 2,3,4,5 och 10.
Välutvecklade och mer än godtagbara kunskaper kring sambandet mellan upprepad addition och multiplikation. Tabellerna 2,3,4,5 och 10.
Symmetri (Kap 17)
Grundläggande och godtagbara kunskaper kring att identifiera symmetriska figurer samt hitta symmetrilinjer.
Välutvecklade och mer än godtagbara kunskaper kring att identifiera symmetriska figurer samt hitta symmetrilinjer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: