Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska Bedömningsmatris i engelska för år 5, vt

Skapad 2017-03-13 16:06 i Domarringens skola Uppsala
Engelskans förmågor uppdelat i fyra nivåer
Grundskola 5 Engelska

Bedömning för att visa på vad eleven lärt och vad som skall läras vidare.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Lyssna och förstå
Uppfattar kort, tydligt och enkelt tal.
Förstår huvudinnehållet i det som sägs om talet är tydligt och rör vardagsfrågor.
Förstår, sammanfattar och kommenterar helheten i längre framställningar i tydligt talad engelska.
Förstår, sammanfattar och kommenterar det mesta som sägs, även om det rör obekanta ämnen.
Läsa och förstå
Förstår och kan hitta information i mycket korta och enkla texter.
Förstår olika typer av texter som är skrivna på vardaglig engelska.
Förstår och kommenterar huvudinnehållet i texter.
Förstår, sammanfattar och kommenterar helhet och detaljer i texter av varierande svårighetsgrad.
Muntlig kommunikation
Deltar i enkla samtal. Kan formulera mycket enkla meningar. Använder ibland svenska ord.
Kan berätta om sig själv och närmiljön. Förståeligt uttal. Använder enkelt språk utan svenska ord. Behöver stöd för att samtalet skall fortgå.
Kan prata om obekanta ämnen. Bra uttal. Använder ett varierat språk. Kommenterar och frågar för att hålla igång samtalet.
Fördjupar, utvecklar och nyanserar samtalet. Mycket bra uttal och intonation. Löser språkliga problem på ett effektivt sätt.
Skriftlig kommunikation
Skriver enkla meningar på ett begripligt sätt. Svenska ord förekommer.
Texten är strukturerad så att budskapet blir begripligt. Texten är kortfattad med ett enkelt ordförråd. En del språkliga fel förekommer.
Texten är strukturerad så att budskapet framgår tydligt. Ämnet är utförligt behandlat.
Väl disponerad och anpassad text. Ämnet utförligt behandlat och fördjupat genom tankar och åsikter. Mycket få språkliga fel.
Kunskap om Storbritannien - levnadsvillkor, kultur och samhälle.
Du vet några saker om Storbritannien. Tex huvudstad och någon känd plats. Du kan göra en reflektion över skillnader och likheter mellan människor/ kultur i Storbritannien och Sverige.
Du vet en hel del om Storbritannien. Tex huvudstäder, flera kända platser och personer, indelningen av Storbritannien, populära sporter och populära maträtter. Du kan göra två-tre reflektioner över skillnader och likheter mellan människor/ kultur i Storbritannien och Sverige.
Du vet mycket om Storbritannien. Tex flertalet geografiska platser, flera kända platser och personer, populära sporter, kunskaper om dialekter, historia (tex kolonisationen), skolan och populära maträtter. Du kan göra flera reflektioner över skillnader och likheter mellan människor/ kultur i Storbritannien och Sverige.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: