Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning av uppgift om Fossila bränslen

Skapad 2017-03-13 19:43 i Rotskärsskolan 7-9 Älvkarleby
Grundskola 8

Bedömning av inlämningsuppgift om fossila bränslen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Naturvetenskapliga begrepp
Förståelse och användning
Anger några bränslen som är fossila och beskriver kortfattat hur de bildats
Anger några fossila bränslen och beskriver översiktligt hur de bildats
Anger några fossila bränslen och beskriver utförligt hur de bildats
Naturvetenskapliga begrepp
Förståelse och användning
Försöker beskriva hur kolväten i råolja kan separeras. Beskrivningen kan vara oklar eller vara ofullständig
Beskriver fraktionerad destillation på ett sätt som visar viss förståelse för vad det innebär
Beskriver fraktionerad destillation på ett sätt som visar förståelse för vad det innebär
Resonemang om hållbar utveckling
Beskriver något om hur fossila bränslen påverkar miljön
Beskriver hur fossila bränslen bidrar till växthuseffekten och det framgår att man förstår varför de ökar växthuseffekten. Tar även upp något om annan miljöpåverkan vid användning av fossila bränslen.
Beskriver hur fossila bränslen bidrar till växthuseffekten och det framgår att man förstår varför de ökar växthuseffekten mer än andra bränslen. Beskriver utförligt annan påverkan på miljön som fossila bränslen kan ha.
Centrala naturvetenskapliga upptäckters betydelse för människans levnadsvillkor
För något enkelt resonemang kring hur användning av fossila bränslen påverkat vårt sätt att leva.
För resonemang om hur användning av fossila bränslen påverkat vårt sätt att leva både positivt och negativt.
För utvecklade resonemang om hur användning av fossila bränslen påverkat vårt sätt att leva både positivt och negativt.
Användning av naturvetenskaplig information för att ta ställning till frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
Ger något förslag på vad människor kan göra för att minska de fossila bränslenas påverkan på miljön
Ger förslag på vad människor kan göra för att minska de fossila bränslenas påverkan på miljön och kopplar det till naturvetenskaplig fakta samt ger något förslag på beslut som myndigheter skulle kunna ta
Ger utvecklade förslag på vad människor kan göra för att minska de fossila bränslenas påverkan på miljön och kopplar det till naturvetenskaplig fakta samt ger tydliga och naturvetenskapligt underbyggda förslag på beslut som myndigheter skulle kunna ta
Planera systematiska undersökningar
Skriver en rimlig hypotes om vad som bildas vid förbränning av fossila bränslen samt ger ett förslag på en undersökning som skulle kunna genomföras med vissa ändringar eller förtydliganden.
Skriver en korrekt hypotes om vad som bildas vid förbränning av fossila bränslen samt ger ett förslag på en undersökning som skulle kunna genomföras eventuellt med någon mindre förändring eller förtydligande
Skriver en korrekt hypotes om vad som bildas vid förbränning av fossila bränslen samt ger ett tydligt förslag på en undersökning som skulle kunna genomföras
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: