Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriftlig omdömesmatris Hem- och konsumentkunskap år 7 - 9

Skapad 2017-03-14 08:35 i Rödsleskolan Oskarshamn
En lärandematris som används för att visa hur långt eleven har utvecklats inom förmågorna i ämnet hem- och konsumentkunskap.
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap

En lärandematris som används för att visa hur långt eleven har utvecklats inom förmågorna i ämnet Hem- och konsumentkunskap. Kunskaper/förmågor/färdigheter som används är taget från det "centrala innehållet" (CI) och kunskapskraven.

extra stöd krävs
------->
------->
Planera mat och måltider för olika situationer och sammanhang
Planerar med handledning, får hjälp med uppgiftens syfte.
Planerar till stor del med handledning utifrån arbetsuppgiften.
Planerar till största del på egen hand utifrån arbetsuppgiften.
Planerar självständigt utifrån arbetsuppgiften.
Tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang.
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
Tillagar med mycket handledning.
Använder metoder, livsmedel och utrustning med viss handledning. Lärare/kamrat hjälper till.
Använder oftast för uppgiften anpassade metoder, livsmedel och utrustning på ett självständigt och säkert sätt.
Använder alltid för uppgiften anpassade metoder, livsmedel och utrustning på ett självständigt och säkert sätt. Kan även visa sina färdigheter genom att hjälpa/förklara för kamrater.
Hantera och lösa praktiska situationer i hemmet på ett säkert sätt anpassat för årskursen.
T ex hur hanterar eleven situation när potatisen kokar för hårt/över, vad gör eleven när diskvattnet är smutsigt.
Hanterar och löser situationer med mycket handledning.
Hanterar och löser situationer med viss handledning av Lärare/kamrat
Hanterar och löser situationer på ett ofta självständigt sätt.
Hanterar och löser situationer på ett självständigt och kreativt sätt, genom att pröva och ompröva.Kan även visa sina färdigheter genom att hjälpa/förklara för kamrater.
Motivera valda tillvägagångssätt utifrån:
T ex vid kokning av potatis, stekning av kött,val av livsmedel, diskning. Hur påverkar metoderna du valt din: -Hälsa -Ekonomi -Miljö
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
Redogör för vad du gjort, men motivering saknas.
Motiverar genom att ange för eller nackdelar, använder sig av viss fakta (böcker, föreläsning, anteckningar) och egna erfarenheter (t ex hur vi gör hemma).
Motiverar genom att ange för och nackdelar ur flera perspektiv, använder sig av fakta och egna erfarenheter.
Motiverar ur alla perspektiv, kan ange både för och nackdelar, använder sig av relevant fakta och egna erfarenheter.
Bedöma den egna arbetsprocessen.
Hur valet av metod påverkar ditt arbete och resultat,t ex vad gjorde jag bra, vad kan jag förbättra.
 • Hkk  7-9
Beskriver arbetsprocess eller delar av den, bedömning saknas.
Beskriver arbetsprocess eller delar av den. Ger en enkel kommentar om vad som gjorts och om resultatet.
Beskriver vad som gjorts och vad som hände under arbetsprocessen och bedömer resultatet.
Beskriver vad som gjorts, vad som hände och beskriver vilka konsekvenser ställningstaganden fått för resultatet. Bedömer resultatet.
Resonera om hur varierade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Resonera= djup och bredd i resonemanget. Exempel på individuella behov är fysisk aktivitet, intolerantser eller livsstil.
 • Hkk  7-9
Beskriver med hjälp egna erfarenheter och resonemanget saknar fakta.
Resonemanget innehåller ev. med lite hjälp enkla och rimliga kopplingar till viss fakta och egna erfarenheter.
Resonemanget innehåller flera olika kopplingar till fakta och egna erfarenheter (resonerar i flera led), förklarar och drar slutsatser.
Resonemanget innehåller många olika kopplingar till fakta (resonerar i flera led), förklarar, drar slutsatser och ger förslag till förbättringar.
Resonera om ekonomi och konsumtion på årskursanpassad nivå.
Resonerar= djup och bredd
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
Beskriver med hjälp egna erfarenheter och resonemanget saknar fakta.
Resonemanget innehåller ev. med lite hjälp enkla och rimliga kopplingar till viss fakta och egna erfarenheter.
Resonemanget innehåller flera olika kopplingar till fakta och egna erfarenheter (resonerar i flera led), förklarar och drar slutsatser.
Resonemanget innehåller många olika kopplingar till fakta (resonerar i flera led), förklarar, drar slutsatser och ger förslag till förbättringar.
Resonera om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter.
Konsumentlagar, öppet köp, bytesrätt och när och hur de ska användas.
 • Hkk  7-9
Beskriver med hjälp egna erfarenheter och resonemanget saknar fakta.
Resonemanget innehåller ev. med lite hjälp enkla och rimliga kopplingar till viss fakta och egna erfarenheter.
Resonemanget innehåller flera olika kopplingar till fakta och egna erfarenheter (resonerar i flera led), förklarar och drar slutsatser.
Resonemanget innehåller många olika kopplingar till fakta (resonerar i flera led), förklarar, drar slutsatser och ger förslag till förbättringar.
Resonera om konsumtionsval och handlingar utifrån en hållbar utveckling.
Jämföra produkter, beräkna kostnader utifrån påverkan på miljön.
Beskriver med hjälp egna erfarenheter och resonemanget saknar fakta.
Resonemanget innehåller ev. med lite hjälp enkla och rimliga kopplingar till viss fakta och egna erfarenheter.
Resonemanget innehåller flera olika kopplingar till fakta och egna erfarenheter (resonerar i flera led), förklarar och drar slutsatser.
Resonemanget innehåller många olika kopplingar till fakta (resonerar i flera led), förklarar, drar slutsatser och ger förslag till förbättringar.

Kommentar. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
extra stöd krävs
------->
------->
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: