Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KONKOF0

Skapad 2017-03-19 09:24 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Konferens och evenemang

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

• Olika anläggningar för konferens och evenemang samt deras skiftande utbud av tjänster och service. • Olika typer av möten samt deras syften. • Organisationer för branschintressen, marknadsföring och försäljning. • Yrkesroller och arbetsuppgifter inom området. Organisation och ansvarsfördelning vid arbete i mindre projekt. • Branschens utveckling från möten i enklare lokaler till konferenspaket med förväntningar på upplevelser och aktiviteter. • Prissättning av enklare arrangemang beroende på antal deltagare, utrustning, tjänster och aktiviteter. • Teknisk utrustning som är lämplig för olika konferenser och evenemang, till exempel datorprojektor och mikrofon. • Arbetsmiljö samt säkerhetsföreskrifter och andra bestämmelser som rör grupparrangemang. • Olika målgruppers skiftande krav på både anläggningar och arrangemang, till exempel säkerhet, miljöcertifiering och möjligheter till aktiviteter.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskapskrav Förmågor/kunskaper
A
C
E
Beskriver olika verksamheter, deras utbud och tjänster samt olika mötesformer.
Utförligt och nyanserat
Utförligt
Översiktligt
Beskriver organisationer inom branschen.
Utförligt och nyanserat
Utförligt
Översiktligt
Beskriver yrkesroller och arbetsuppgifter inom branschen.
Utförligt och nyanserat
Utförligt
Översiktligt
Redogör för branschens utveckling.
Utförligt och nyanserat
Utförligt
Översiktligt
Planerar och organiserar enklare arrangemang.
Efter samråd med handledare
Efter samråd med handledare
I samråd med handledare
Utför enklare arbetsuppgifter inom mötesbranschen, med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav.
Efter samråd med handledare
Efter samråd med handledare
I samråd med handledare
I arbetet använder du teknisk utrustning.
Med säkerhet
Med säkerhet
Med viss säkerhet
Under arbetets gång upptäcker du eventuella problem som uppkommer och löser dem.
efter samråd med handledare
Efter samråd med handledare
I samråd med handledare
Du arbetar med hänsyn till hälsa, miljö, ekonomi och säkerhet utifrån lagar och andra bestämmelser.
Du anpassar ditt arrangemang efter målgruppen och motiverar hur anpassningen är gjord.
Med säkerhet och motiverar utförligt och nyanserat
Med viss säkerhet och motiverar utförligt
Med viss säkerhet och motiverar översiktligt
Samarbetar och kommunicerar med både kunder och medarbetare samt anpassar ditt språk efter situationen.
Med säkerhet
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Utvärderar ditt arbete och resultat.
Nyanserat samt ger förslag på hur arbetet och kommunikationen kan förbättras
Nyanserat
Med enkla omdömen
När du samråder med handledaren bedömer du din egna förmågan och situationens krav.
Med säkerhet
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: