Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav NO åk 6 - Grundsärskola

Skapad 2017-03-20 08:02 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Skolverket läroplan för grundsärskolan 2011
Grundsärskola 1 – 6 Naturorienterande ämnen

Mönster och strukturer i naturen

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan **bidra** till resonemang om solen, månen och planeterna
Eleven kan föra **enkla** resonemang om solen, månen och planeterna
Eleven kan föra **välutvecklade** resonemang om solen, månen och planeterna
Eleven **medverkar** i att identifiera och beskriva några månfaser och stjärnbilder.
Eleven identifierar och beskriver några månfaser och stjärnbilder på ett **delvis fungerande** sätt.
Eleven identifierar och beskriver några månfaser och stjärnbilder på ett **väl fungerande** sätt.
Eleven ger också **enstaka** exempel på växters och djurs livscykler
Eleven ger också **några** exempel på växters och djurs livscykler
Eleven ger också **några** exempel på växters och djurs livscykler
Eleven **bidrar** till resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
Eleven för **enkla** resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
Eleven för **välutvecklade** resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
Utifrån egna iakttagelser kan eleven **bidra** till resonemang om vattnets olika former.
Utifrån egna iakttagelser kan eleven föra **enkla** resonemang om vattnets olika former.
Utifrån egna iakttagelser kan eleven föra **välutvecklade** resonemang om vattnets olika former.
Eleven **medverkar** också i att beskriva vattnets betydelse för liv på jorden.
Eleven beskriver också vattnets betydelse för liv på jorden på ett **delvis fungerande** sätt
Eleven beskriver också vattnets betydelse för liv på jorden på ett **väl fungerande** sätt.

Naturvetenskap i vardagen

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
I samtal om miljöfrågor kan eleven **bidra** till resonemang om hur källsortering återvinning kan göras
I samtal om miljöfrågor kan eleven föra **enkla** resonemang om hur källsortering och återvinning kan göras
I samtal om miljöfrågor kan eleven föra **välutvecklade** resonemang om hur källsortering och återvinning kan göras
Eleven kan ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
Eleven kan ge **delvis underbyggda** förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
Eleven kan ge **väl underbyggda** förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
Eleven kan **medverka** i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och **bidrar** till resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och för då **enkla** resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och för då **välutvecklade** resonemang om informationens användbarhet
Eleven kan **medverka** i att genomföra enkla undersökningar och sorteringar och **bidrar** till dokumentation av arbetet och resultaten
Eleven kan genomföra **enkla** undersökningar och sorteringar på ett **delvis fungerande** sätt och gör **enkel** dokumentation av arbetet och resultaten
Eleven kan genomföra **enkla** undersökningar och sorteringar på ett **väl fungerande** sätt och gör **välutvecklad** dokumentation av arbetet och resultaten.

Kropp och hälsa

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan **medverka** i att beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen och deras funktion och samband.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen och deras funktion och samband.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen och deras funktion och samband.
Utifrån **enstaka** egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa **bidrar** eleven till resonemang om hälsa och ohälsa.
Utifrån **några** egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa för eleven **enkla** resonemang om hälsa och ohälsa.
Utifrån **några** egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa för eleven **välutvecklade** resonemang om hälsa och ohälsa.
Dessutom **bidrar** eleven till resonemang om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
Dessutom för eleven **enkla** resonemang om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
Dessutom för eleven **välutvecklade** resonemang om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.

Ämnesspecifika begrepp

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan använda **enstaka** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: