Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav Geografi år 6

Skapad 2017-03-20 13:29 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Skolverkets kunskapstabell från Lgr11
Grundskola 6 Geografi

Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Livsmiljöer
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap.
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap.
I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap.
I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap.
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.

Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt.
Eleven för enkla resonemang om olika källors användbarhet
Eleven för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på olika geografiska objekt.
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling
Eleven ger enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen
Eleven ger utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen
Eleven ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven för resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen
Eleven för resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen
Eleven för resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen
Eleven ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Eleven ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Eleven ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: