Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - matris för samtal och diskussion

Skapad 2017-03-20 15:08 i Rotskärsskolan 7-9 Älvkarleby
Grundskola 7 – 9
E
C
A
Språk
Använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. beträffande ordval.
Använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. beträffande ordval.
Använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. beträffande ordval.
Innehåll
Framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument.
Framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument.
Kommunikation
Lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som till viss del för diskussionerna framåt. Praktiserar turtagning till viss del och klarar i viss utsträckning att tala tydligt och visa engagemang.
Lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt. Praktiserar turtagning relativt väl och klarar relativt väl att tala tydligt och visa engagemang.
Lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Praktiserar turtagning väl och klarar väl att tala tydligt och visa engagemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: