Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent år 7 vt-17

Skapad 2017-03-21 17:22 i Furulunds skola Partille
Grundskola 7 – 9 Matematik

Vi började området med arbete kring bråk och hur de är uppbyggda. Vi har växlat mellan bråkform och blandad form, förlängt, förkortat och räknat med bråk. dessutom har vi omvandlat andelar i bråkform till decimalform. Därefter har vi arbetat med procent, räknat på andelar (hur många % något är), delar( hur mycket en viss % av något är) samt helheter ( om jag hur mycket en viss % är hur mycket är då hela).
Eleverna har arbetat på egen hand med fokus på begrepp och räknemetoder, och vi har arbetat tillsammans med mer fokus på problemlösning, kommunikation samt resonemang.
istället för ett stort avslutningstest har eleverna visat sia kunskaper vid 2 skriftliga tillfällen, mitten och i slutet, samt genom en del av uppgifter de har fått på lektionstid.

>
>>
>>>
>>>>
Begrepp
Hur du använder dig av och förstår begrepp vi har arbetat med.
Jag förstår och kan använda flera matematiska begrepp korrekt
Jag förstår och kan använda de flesta matematiska begrepp korrekt samt kan göra enkla förklaringar kring hur begreppen hänger ihop
Jag förstår och kan använda matematiska begrepp korrekt samt kan göra mer utvecklade resonemang kring hur begreppen hänger ihop
Jag har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp samt kan göra välutvecklade resonemang kring hur begreppen hänger ihop.
Räknemetoder
Hur du använder dig av de metoder vi lärt oss för att lösa uppgifter, hur effektiva metoder du väljer.
Jag har grundläggande kunskaper i enkel sifferräkning med olika metoder
Jag kan välja och använda i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning till sammanhanget och med tillfredsställande resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget och med gott resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning till sammanhanget och med mycket gott resultat.
Problemlösning
Hur du kan lösa textuppgifter där inte metoden är utskriven utan du själv måste välja vilket metod som är lämplig
Jag kan lösa enkla problem på ett godtagbart sätt
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt. Jag väljer strategier och metoder anpassade till sammanhanget
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett fungerande sätt. Jag väljer strategier och metoder med god anpassning till sammanhanget
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt. Jag väljer mer generella strategier och metoder väl anpassade till sammanhanget
Resonemang
Hur du förklara hur du tänker, hur du kommer fram till vilka metoder du använder samt hur du resonera kring de svar du fram, ex rimligheten i dem
Jag kan motivera hur jag tänker på enkelt sätt.
Jag kan till viss del motivera och förklara hur jag tänker vid val av tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.
Jag kan motivera och förklara med underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.
Jag kan motivera och förklara med välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.
Kommunikation
Hur du visar matematiskt hur du kommer fram till svaren med skrift eller muntligt, det skriftliga språket med enheter, likhetstecknets använding osv.
Jag kan, muntligt och skriftligt, förklara hur jag gör med egna ord på ett begripligt sätt
Jag kan, muntligt och skriftligt, förklara hur jag löser mina uppgifter på ett sätt som gör det möjligt att följa och med ett till viss del korrekt matematiskt språk
Jag kan, muntligt och skriftligt, förklara hur jag löser mina uppgifter på ett sätt som är möjligt att följa samt med ett mestadels korrekt matematiskt språk
Jag kan, muntligt och skriftligt, förklara hur jag löser mina uppgifter på ett tydligt och strukturerat sätt och med ett korrekt matematiskt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: