Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa vt åk 4

Skapad 2017-03-23 17:01 i Kullaviksskolan 4-6 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Bedömningsmatris enligt kunskapskrav i slutet av årskurs 6.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

Bedömningsmatris enligt kunskapskrav i slutet av årskurs 6.

Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

>
>
>
Lekar, spel och idrotter
Kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Dans och rörelse till musik
Kan till viss del anpassa sina rörelser till takt och rytm i rörelse till musik och i danser.
Kan relativt väl anpassa sina rörelser till takt och rytm i rörelse till musik och i danser.
Kan anpassa sina rörelser väl till takt och rytm i rörelse till musik och i danser.
Simning
Kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

>
>
>
Fysiska aktiviteter
Kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: