Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Område1 förskoleklass

Skapad 2017-03-29 11:26 i Rävlanda skola Härryda
språklig medvetenhet och matematisk förmåga
Grundskola F Matematik Svenska

Undervisningen i förskoleklassen ska syfta till att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande. Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen samt i det kunnande och de erfarenheter som eleverna tidigare har tillägnat sig, men också kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som gynnar övergången från förskola till skola och fritidshem. Därigenom ska undervisningen i förskoleklassen bidra till kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande samt förbereda eleverna för fortsatt utbildning.

Under året i förskoleklass arbetar vi med ett språkutvecklande arbete på många sätt, bla enligt Bornholmsmodellen.
Vi dokumenterar arbetet här tillsammans med ett urval av olika arbetsområden vi arbetar med i matematik.
Ingen bedömning görs för elever i Förskoleklass.

Har använt Bornholmsmodellen (lektionsplaneringar) Ja ( ) Nej ( )

Har använt tänka, resonera och räkna i förskoleklass (lektionsplaneringar) Ja ( ) Nej ( )

Har använt Praxisalfabetet Ja ( ) Nej ( )

  • Gr lgr11   pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  • Gr lgr11   skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  • Gr lgr11   kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  • Gr lgr11   skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  • Gr lgr11   använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  • Gr lgr11   röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
På god väg
Kan

Fonologisk medvetenhet

På god väg
Kan
Att upptäcka rim
Samma begynnelseljud
Hur många ljud hör du?
Vilket ord är längst?
Representera fonem med bokstäver

Skriver

På god väg
Kan
Kan skriva sitt namn

Lyssnar

På god väg
Kan
Kan lyssna aktivt och ställa relevanta frågor

Berättar

På god väg
Kan
Kan återberätta en händelse eller berättelse

Läser

På god väg
Kan
Kan fler än 16 bokstäver
Rabblar alfabetet

Matematisk förmåga

På god väg
Kan
Ramsräknar till 20
Räknar baklänges från 10
Ordningstal 1-10

På god väg
Kan
Kombinera siffra - mängd
Känna igen formerna cirkel, triangel, rektangel och kvadrat
Före/Efter
Kan lägesbegreppen framför, bakom, under, över, på, i, mellan och bredvid
Känna igen och fortsätta mönster
Sortera och klassificera
Uppskattning
Minskning
Fler/Färre
Hälften/Dubbelt
Tals helhet och delar
Talraden och tallinjen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: