Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deckartema - skriftliga uppgifter

Skapad 2017-03-30 12:25 i Djupedalskolan Härryda
Här hittar ni bedömning på... 1. Källkritiken 2. Frågor och svar kring textutdraget (Snabba cash) som ni läste + personer och språk (Snabba Cash) 3. Analys av intervjun med Jens Lapidus + kopplingar till boken 4. Möt Charlotta Lugn
Grundskola 8 Svenska

Hantera information

Källkritik - uppgift 10.
Kunskapskraven för E är ej uppnådda
Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Läsning - läsförståelse

Frågor och svar om textutdrag - uppgift 12 + personer och språk - uppgift 13.
Kunskapskraven för E är ej uppnådda
Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.

Litteratur i sammanhang

Se en intervju och gör en analys - uppgift 14.
Kunskapskraven för E är ej uppnådda
Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.

Läsning - lässtrategier

Möt Charlotta Lugn - uppgift - uppgift 15.
Kunskapskraven för E är ej uppnådda
Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: