Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning av prov om kol

Skapad 2017-03-30 17:05 i Rotskärsskolan 7-9 Älvkarleby
Delprov i organisk kemi- om grundämnet kol
Grundskola 8

Rubrik 1

Provet testar följande del av kunskapskraven: Kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kolets olika former
Känner till olika former som rent kol förekommer i och beskriver deras egenskaper
Namnger de vanligaste formerna av rent kol och beskriver något om egenskapena
Namnger de olika formerna av rent kol samt beskriver kortfattat några av egenskaperna som formerna har
Namnger de olika formerna av rent kol samt beskriver ingående deras egenskaperna
Organisk kemi
Beskriver vad organisk kemi är
Ger en enkel förklaring där det framgår att det handlar om kol och det finns i växter och djur
Ger en fördjupad förklaring där det framgår att det handlar om kol och det finns i växter och djur. Kopplar ihop det med organismer och historiskt perspektiv
Torrdestillation
Beskriver processen torrdestillation
Beskriver processen i korta drag. Anger något ämne som ingår och/eller något som bildas
Beskriver processen och anger flertalet av ämnena som ingår och bildas
Beskriver ingående processen och anger ämnen som ingår och bildas
Användningsområden
Beskriver användningsområden för rent kol
Visar kunskaper för användningsområden för ett par av kolets former
Visar goda kunskaper om användningsområden för kolets olika former och förklarar till viss del hur det hänger ihop med uppbyggnaden på atomnivå
Visar mycket goda kunskaper om användningsområden för kolets olika former och förklarar hur det hänger ihop med uppbyggnaden på atomnivå
Nanoteknik och framtiden
Beskriver vad nanoteknik är samt hur det påverkar utvecklingen inom kolets kemi
Beskriver vad nanoteknik är
Beskriver vad nanoteknik är och något om de upptäckter/framsteg som gjorts under de senaste åren
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: