Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och decimaltal, år 4 vt 2017

Skapad 2017-04-02 23:24 i Esperedskolan Halmstad
Grundskola 4 Matematik

Matematiska uttrycksformer

Din förmåga att använda bilder för att redogöra för beräkningar och slutsatser
  • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Rita och namnge bråk
.
Du kan rita en bild som VISAR OLIKA DELAR av olika helheter. Du kan namnge olika delar i en bild. Du kan utläsa bråk ur bilder. Ex. Du kan rita en bild av bråk som 1/3, 2/5 och 5/6.
Du kan ANVÄNDA OLIKA BILDER för att visa samma bråk. Ex. Du kan färglägga rätt antal tredjedelar i en figur med sjättdelar.
Du kan ANVÄNDA OLIKA BILDER för att visa olika bråk och göra jämförelser MED STOR SÄKERHET.
Delar av ett antal
Du kan räkna ut hur många av ett antal en viss del är. (Hur stor andel?) Ex: Hur mycket är en femtedel av 10?
Du kan lösa vardagliga problem med bråk och delar av ett antal. Ex: En pizza är delad i 6 bitar. Markus åt upp en tredjedel av pizzan. Hur många bitar åt Markus upp?

Samband mellan begrepp

Din förmåga att se och använda samband mellan bråk och decimaltal.
  • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Tallinje
Du kan jämföra tal i olika former och placera ut talen på en tallinje.
Du har GRUNDLÄGGANDE KUNSKAPER OM TAL och kan se samband mellan tal i bråkform och decimalform. Ex: Du kan placera bråk som 1/2, 1/4, 1/10 och 1/5 och 2/2. Du kan även placera ut motsvarande tal i decimalform.
Du har GODA KUNSKAPER OM TAL och kan se samband mellan tal i bråkform och decimalform. Ex: Du kan placera ut bråk som 3/4, 3/10, 3/5 och 2/4. Du kan även placera ut motsvarande tal i decimalform.
Du har MYCKET GODA KUNSKAPER OM TAL och kan se samband mellan tal i bråkform och decimalform. Ex: Du kan placera ut mer ojämna bråk som t.ex. 2/3, 5/6, 3/8, 4/7 och 2/9.

Formulera och lösa problem

Din förmåga att lösa vardagliga problem med bråk och decimaltal samt att formulera egna liknande problem.
  • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Lösa problem
Du kan lösa vardagliga problem med bråk och decimaltal.
Du kan lösa vardagliga kring bråk och decimaltal och du BESKRIVER NÅGOT AV DIN TANKEGÅNG.
Du kan lösa vardagliga kring bråk och decimaltal och du BESKIVER DET MESTA AV DIN TANKEGÅNG.
Du kan lösa vardagliga kring bråk och decimaltal och du BESKIVER TYDLIGT HELA DIN TANKEGÅNG.

Välja och använda matematiska metoder

  • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Storleksordna
Kunna använda olika strategier för att storleksordna tal i bråkform.
Du kan använda NÅGRA strategier. Ex på olika strategier: Rita bilder för att jämföra, jämföra med ½, lika täljare, lika nämnare eller en del från 1 fattas.
Du kan avända FLERA strategier. Ex på olika strategier: Rita bilder för att jämföra, jämföra med ½, lika täljare, lika nämnare eller en del från 1 fattas.
Du kan använda ALLA strategier vi arbetat med. Ex på olika strategier: Rita bilder för att jämföra, jämföra med ½, lika täljare, lika nämnare eller en del från 1 fattas.

Föra och följa matematiska resonemang

  • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Resonera kring bråk och decimaltal
Du resonerar genom att förklara, beskriva, jämföra, använda olika strategier, ge exempel, visa på likheter och skillnader mm.
Du kan göra ett ENKELT resonemang när du förklarar hur du löst ett problem.
Du kan göra ett UTVECKLAT resonemang när du förklarar hur du löst ett problem.
Du kan göra ett VÄL UTVECKLAT resonemang när du förklarar hur du löst ett problem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: