Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårblommor, fåglar, insekter och trädens knoppar

Skapad 2017-04-03 14:27 i Getingeskolan Halmstad
Matris till tema våren
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3) Svenska

Matris våren utifrån kunskapskraven för åk 3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
NO
årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider (kunskapskrav)
Eleven vet att vi har fyra årstider och vad de heter.
Eleven kan, med hjälp av vuxen, berätta hur man känner igen våra fyra årstider.
Eleven kan berätta hur man känner igen våra fyra årstider.
NO
djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider (kunskapskrav)
Eleven har hört att djur och växter gör olika anpassningar till olika årstider.
Eleven kan, med hjälp av vuxen, ge exempel på några olika livscykler hos djur och växter.
Eleven kan ge exempel på några olika livscykler hos djur och växter samt hur de anpassar sig efter årstiderna.
NO:Året runt i naturen
namnge några djur och växter och sortera dem efter olika egenskaper (kunskapskrav)
Eleven har fått se några vanliga djur och växter i närmiljön samt har hört deras namn.
Eleven kan några vanliga djur och växter i närmiljön samt har fått prova på att sortera och gruppera dem.
Eleven kan namnge några djur och växter, sortera och gruppera några vanliga djur och växter i närmiljön.
NO:Material och ämnen i vår omgivning
sortera material och föremål efter egenskaper och hur de kan källsorteras
Eleven har provat att sortera material och föremål efter egenskaper och källsorterat
Eleven kan, med stöd av vuxen, sortera material och föremål efter egenskaper och källsortera
Eleven kan sortera material och föremål efter egenskaper och källsortera
NO:Metoder och arbetssätt
enkla fältstudier och observationer i närmiljön (kunskapskrav)
Eleven har fått prova på att utföra enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
Eleven kan, med stöd av vuxen, följa en instruktion och utföra enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
Eleven kan följa en instruktion och utföra enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
NO:Metoder och arbetsätt
dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med olika uttrycksformer (kunskapskrav)
Eleven har fått prova på att dokumentera sina naturvetenskapliga undersökningar.
Eleven kan, med stöd av vuxen, dokumentera sina naturvetenskapliga undersökningar.
Eleven kan dokumentera sina naturvetenskapliga undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer samt kan använda sin dokumentation i olika diskussioner och samtal.
NO:Metoder och arbetssätt
I det undersökande arbetet jämföra egna och andras resultat
Eleven har i det undersökande arbetet fått prova att jämföra egna och andras resultat.
Eleven kan i det undersökande arbetet ,med stöd av vuxen, jämföra egna och andras resultat.
Eleven kan i det undersökande arbetet jämföra egna och andras resultat.
Svenska - läsa och skriva
Skriva enkla texter med läslig handstil och dator
Eleven skriver enkel text med stöd av vuxen.
Eleven skriver enkel text.
Eleven skriver enkel text med läslig handstil eller på datorn.
Svenska - informationssökning och källkritik
Kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter
Eleven har provat att söka information ur anvisad källa och att återge information i enkel faktatext
Eleven söker information ur anvisad källa och återger grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter med stöd av vuxen.
Eleven söker information ur anvisad källa och återger grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Svenska - berättande texter
Genom att kombinera texter med bilder kan eleven förstärka och förtydliga sina budskap
Eleven gör bild eller text för att förmedla något
Eleven kan med stöd av vuxen kombinera text och bild för att förstärka och förtydliga sina budskap
Eleven kombinerar text och bild för att förstärka och förtydliga sina budskap
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: