Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext

Skapad 2017-04-04 10:37 i Lexby skola Partille
Grundskola 6 Svenska
E
C
A
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning, t.ex. är det lätt att följa då du binder samman fakta, citat och referat.
Texten är sammanhängande med välutvecklad textbindning och passar en faktatext, t.ex. är det lätt att följa då du binder samman fakta, citat och referat.
Analysen är minst 1 sida och speglar minst 4 källor.
Texten har en struktur som passar en faktatext t.ex. att du använder rubrik, inledning med bakgrund och strukturerar texten med underrubriker.
Texten är välstrukturerad t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning som passar en faktatext.
Din text är styckeindelad.
Om du använder källor fungerar referat, citat och källhänvisningar i huvudsak.
Om du använder källor fungerar referat, citat och källhänvisningar relativt väl.
Om du använder källor fungerar citat, referat och källhänvisningar väl.
Innehåll
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den, dvs. minst en sida fakta och en tredje sida med källförteckning samt använt fyra källor.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.
Dina tankegångar framgår.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Din faktatext innehåller enkla beskrivningar och förklaringar.
Din faktatext innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar.
Din faktatext innehåller välutvecklade beskrivningar och förklaringar.
Du behandlar ämnet för din faktatext på ett enkelt sätt.
Du behandlar ämnet för din faktatext på ett utvecklat sätt t.ex. genom att resonera utifrån passande exempel som utvidgar och fördjupar ditt ämne.
Du behandlar ämnet för din faktatext på ett välutvecklat och nyanserat sätt t.ex. genom att redogöra för olika perspektiv.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en faktatext t.ex. med ett formellt och sakligt språk.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad, t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad, t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Tempus och form fungerar i huvudsak.
Tempus och form fungerar relativt väl.
Tempus och form fungerar väl.
Du följer i huvudsak normer för stavning, särskrivning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, särskrivning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, särskrivning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: