Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 7

Skapad 2017-04-05 09:15 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 7 Matematik

Under vårterminen har ett arbetsområde varit bråk. Matrisen bedömer kunskaperna i förhållande till detta område av matematiken.

Förmågor att utveckla:
Lägre nivå
-----------------
Högre nivå
Problemlösning
formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Du förstår problemet och löser problemet med hjälp.
Du förstår problemet och löser det på egen hand.
Du har flera strategier/ metoder för att lösa problemet och kan välja vilken som är lämpligast
Begreppsförståelse
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begreppen
Du kan använda och beskriva matematiska begrepp inom det aktuella arbetsområdet
Du använder och beskriver matematiska begrepp från flera matematikområden i kända situationer
Du kan se samband mellan olika matematiska begrepp och använda dem i nya sammanhang på ett effektivt sätt. Du beskriver begrepp med ett korrekt matematiskt språk
Matematiska metoder
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du behöver hjälp att välja lösningsmetod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Du väljer metod som är lämplig för sitt ändamål för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du väljer effektiva matematiska metoder som är lämpliga för sitt ändamål med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Kommunikation
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Din redovisning går att följa men vissa steg saknas i lösningen.
Din redovisningen är lätt att följa och förstå. Alla steg förklaras.
Din redovisning är välstrukturerad, fullständig och tydlig.
Resonemang
föra- och följa matematiska resonemang i redovisningar och diskussioner.
Du för/följer ett matematiskt resonemang genom att ställa och besvara frågor som delvis för resonemanget framåt.
Du för/följer ett matematiskt resonemang genom att ställa och besvara frågor som för resonemanget framåt.
Du för/följer ett matematiskt resonemang genom att ställa och besvara frågor som för resonemanget framåt samt fördjupar och breddar det.

Lägre nivå
-----------------
Högre nivå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: