Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mazerunner

Skapad 2017-04-05 20:25 i Furulunds skola Partille
Analys av olika sorters texter
Grundskola 7 – 9 Svenska

Vi läser Mazerunner, skriver läslogg och samtalar kring frågor och hur man utvecklar sitt resonemang.

-->
-->
-->
-->
Sammanfattning
Sammanfattning av texten och din åsikt
Innehållet i texten framgår.
Innehållet i texten framgår klart och tydligt och även din åsikt om den.
Innehållet framgår klart och tydligt och texten förmedlar visst eget engagemang och/eller upplevelser. Du funderar över textens tema och trovärdigheten i den.
Innehållet och dina egna tankar och resonemang framgår klart och tydligt. Du ger tydliga exempel på det du vill föra fram. Du funderar över textens tema och trovärdigheten i den och resonerar kring detta t.ex. genom dra paralleller till dig själv och din omgivning.
Berättarteknik
Början, personer, tid, miljö, berättare
Du kan berätta om början, personer, miljö och tid i boken.
Du kan resonera kring valen som författaren/skaparen gjort. Du kan se textens berättarperspektiv och ge exempel på detta.
Du kan dessutom göra enklare tolkningar och analysera berättartekniken t.ex. kronologiskt upplägg och parallellhandling. Du använder dig av exempel från texten för att illustrera författarens/skaparens val.
Du kan tolka och analysera berättartekniken och använder dig av exempel från texten för att illustrera författarens/skaparens val och kan argumentera utifrån dessa.
Budskap
Du kan återge textens budskap.
Du uppfattar ett tydligt budskap och kan föra ett resonemang kring detta.
Du kan dessutom uppfatta ett budskap som kan läsas mellan raderna och föra utvecklade resonemang om detta även på ett personligt plan.
Du kan tolka och analysera budskapet och använder dig av exempel från texten för att illustrera hur författarens/skaparen förstärker budskapet.
Jämföra
Genre och egna upplevelser
Du kan se likheter med annat som du upplevt, läst, hört eller sett. Du kan placera in texten i en genre.
Du kan göra enkla jämförelser med något annat som du läst, sett, hört eller varit med om. Du kan förklara och ge exempel på varför texten hör till en speciell genre.
Du kan göra jämförelser med andra texter eller situationer som du har läst, sett, hört, eller varit med om.
Du kan göra tydliga och utvecklade jämförelser med andra texter som du har läst, sett, hört eller varit med om.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: