Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fotografisk bild 4 och Gymnasiearbetet

Skapad 2017-04-06 09:29 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola 3

Det egna fördjupade fotoprojektet

Planering

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Idén
På vilket sätt som du kommer igång med projektet
  • Fot  E
  • Fot  C
  • Fot  A
Du och läraren bestämmer tillsammans vad du ska fotografera
Du vet vad du vill göra och pratar med läraren om detta.
Du vet vad du vill göra och pratar med läraren om detta.
Planering/loggbok
Du har en plan för var, när och hur du ska fotografera. Du vet vad arbetet ska resultera i. Du meddelar din lärare hur du planerar och fotograferar.
Du har har en mer detaljerad plan. När du behöver ändra ditt sätt att arbeta förklarar du det, i t.ex. bloggen/loggboken. Din plan beskriver hur du ska visa ditt arbete och vad det syftar till.
Du har har en mer detaljerad plan. När du behöver ändra ditt sätt att arbeta förklarar och diskuterar du det, i t.ex. bloggen/loggboken. Din plan beskriver hur du ska visa ditt arbete och vad det syftar till.
Teknik
Du hanterar den fotografiska utrustningen så att det blir ett ok resultat enligt dig. Du kan förklara hur det blev på ett visst sätt i bloggen/loggen eller i ditt PM.
Du har en tanke om hur du vill att dina bilder ska se ut och diskuterar det med läraren. Ni kommer överens om en utrustning som kan vara bra för ändamålet. Du beskriver hur det gick i loggen och/eller i ditt PM.
Du vet precis vad som behövs för att uppnå ditt eftersträvade resultat. Om det inte blir som du vill löser du problemet på annat sätt. Du beskriver och diskuterar hur du väljer i loggen och/eller ditt PM.
Uttryck
Teknik och estetisk form är helt ok. Ditt arbete har ett enhetligt uttryck (t.ex. val av fotograferingssätt och redigering). Du visar det du vill berätta på ett personligt sätt.
Du har tillfredställande teknik och estetisk form. Du experimenterar med det fotografiska uttrycket (fotar inte på samma sätt hela tiden). Innehållet och formen är passar syftet med det du vill visa.
Ditt arbete har goda estetiska kvalitéer (komposition, ljus, fokus etc.). Du gör avancerade konstnärliga och fotografiska experiment som förstärker syftet med det du vill visa.
Utvärdering
Du skriver ett ett PM där du kan motiverar varför dina bilder ser ut på ett viss sätt. Vad fotografierna och presentationen förmedlar (känslor, budskap, tankar etc.). Om bilderna och presentationsformen (boken/utställningen) visar det du ville? Idé Syfte Arbetssätt/metod/genre Inspiration Beskrivning av arbetet Diskussion hur det gick
Du berättar mer om dina estetiska val i tal eller skrift och varför just dessa (beslut) är bra för att visa det som arbetet syftar till.
Du kan i diskussionen ge en utförlig och nyanserad förklaring till hur dina fotografier och presentationsformen förmedlar de tankar, känslor mm som behövs för ditt syfte med bilderna.
Opponering/feedback
Du är förberedd (påläst på den utvaldas PM). Du kan beskriva vad fotografen har för idé/syfte, hur arbetet gått till, hur resultatet presenterats. (Inga egna åsikter i detta). Visa vad du tycker fungerar i arbetet. Visa på något i arbetet som du tycker är utvecklingsbart. Alla frågor som du ställer är uppmuntrande.
Du utvecklar dina tankar om verket på ett mer konstruktivt vis. Dina frågor kräver lite längre svar.
Du kan på ett nyanserat sätt beskriva verket. Dina frågor om arbetet är konstruktiva och utvecklar tankar om arbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: