Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvärdering av laboration: Tryck i gaser

Skapad 2017-04-06 15:39 i Nannaskolan Uppsala
Bedömning av labrapport: tryck i gaser.
Grundskola 7 Fysik

Bedömning av labrapport: tryck i gaser.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Resultat
Du har missat att redovisa resultatet.
Du redovisar delar av resultatet med hjälp av texter, bilder, tabeller och/eller diagram.
Du redovisar stora delar av resultatet med hjälp av texter, bilder, tabeller och/eller diagram.
Du redovisar hela resultatet tydligt med hjälp av texter, bilder, tabeller och/eller diagram.
Slutsats
Du har svårt att jämföra resultaten med frågeställningen och drar därför inte några slutsatser eller motiverar dem med koppling till naturvetenskapliga modeller och teorier. Du för inga resonemang kring resultatens rimlighet.
Du jämför resultaten med frågeställningen och drar enkla slutsatser som motiveras med viss koppling till naturvetenskapliga modeller och teorier. Du för enkla resonemang kring resultatens rimlighet.
Du jämför resultaten med frågeställningen och drar utvecklade slutsatser som motiveras med relativt god koppling till naturvetenskapliga modeller och teorier. Du för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet.
Du jämför alla resultat med frågeställningen och drar välutvecklade slutsatser som motiveras med god koppling till naturvetenskapliga modeller och teorier. Du för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet.
Felkällor / Förslag på förbättringar
Du har svårt att se vad som skulle kunna vara en felkälla. Du har svårt att ge förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Du försöker ge exempel på en felkälla. Du bidrar till att ge förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Du kan ge exempel på olika felkällor. Du ger förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Du kan ge exempel på olika felkällor. Dina resonemang kring resultatens rimlighet förs i relation till möjliga felkällor. Du ger förslag på hur undersökningen kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentation
Du gör en bristfällig dokumentation av undersökningen och har utelämnat väsentlig information.
Du gör enkla dokumentationer av undersökningen.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningen.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: