Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 2

Skapad 2017-04-09 18:07 i Furulundsskolan Halmstad
Kopplat till arbete med konstnärerna Picasso, Andy Warhol, Edvard Munch och Monet.
Grundskola 2 Bild

Bild

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.
 • Bl   kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl   skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl   undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl   analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
Du har förmågan att framställa enkla porträttbilder utifrån givna konstnärer.
Du har förmåga att skapa porträttbilder utifrån givna konstnärer med ett mer bearbetat arbete.
Du har förmågna att berätta om ditt eget konstverk.
Du har förmågan att delta i diskussioner kring bilder och konst.
Du förstår att bilder innehåller ett budskap och kan framkalla känslor.
Du känner till några konstnärer och stora verk.
 • Bl
 • Bl  1-3
Du har förmågan att använda en kamera.
Du har förmåga att redigera ett taget fotografi med hjälp av olika datorprogram.
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
Du har förmågan att benämna våra grundläggande färger.
Du har förmågan att blanda färger.
Du förstår att vissa färger kan upplevas som varma och andra som kalla. Du kan skapa bilder som är "varma" och "kalla".
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: