Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav Engelska åk 9

Skapad 2017-04-12 11:21 i Olandsskolan Östhammar
Det är kunskapskraven från LGR-11 som är skrivna med ett språk som är lättare att förstå. Eleverna arbetar mot dessa mål under hela skoltiden, för att få betyg E måste kunskapskraven vara uppfyllda i slutet år 6.
Grundskola 7 – 9 Engelska

Engleska 7-9

På väg mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hörförståelse
Du kan förstå det mesta av innehållet i engelska som talas lagom fort.
Du kan förstå det mesta av innehållet i engelska som talas lagom fort. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs.
Du kan förstå både helhet och och detaljer i engelska som talas lagom fort.
Läsförståelse
Du kan förstå det mesta av innehållet i olika typer av texter. Du förstår tydliga detaljer i texterna.
Du kan förstå det mesta av innehållet i olika typer av texter. Du förstår viktiga detaljer i texterna.
Du kan förstå både helhet och detaljer i olika typer av texter.
Tala
Du kan beskriva, diskutera och kommentera på ett enkelt sätt innehåll och detaljer i talad engleska. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva, diskutera och kommentera på ett utvecklat sätt innehåll och detaljer i talad engleska. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan beskriva, diskutera och kommentera på ett välutvecklat sätt innehåll och detaljer i talad engleska. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
Läsförståelse 2
Du kan beskriva, diskutera och kommentera på ett enkelt sätt innehåll och detaljer i texter. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva, diskutera och kommentera på ett utvecklat sätt innehåll och detaljer i texter. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan beskriva, diskutera och kommentera på ett välutvecklat sätt innehåll och detaljer i texter. Du följer budskap och instruktiner på ett mycket bra sätt.
Hörförståelse 2
Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du kan välja och använda flera metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Läsförståelse 3
Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du kan välja och använda flera metoder för att lättare förstå innehållet när du läser.
Informationssökning
Du kan välja texter från olika medier och använda dem på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja texter från olika medier och använda dem på ett bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja texter från olika medier och använda dem på ett mycket bra sätt när du skriver och pratar.
Informationssökning 2
Du kan välja engelska som du hör från olika medier och använda den på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja engelska som du hör från olika medier och använda den på ett bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja engelska som du hör från olika medier och använda den på ett mycket bra sätt när du skriver och pratar.
Muntliga redovisningar
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar. Du anpassar din redovisning på ett bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar. Du anpassar din redovisning på ett mycket bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Skriva
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika slags texter. Du anpassar dina texter på ett bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situtionen.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika slags texter. Du anpassar dina texter på ett mycket bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situtionen.
Muntliga redovisningar 2
Du kan göra enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra utvecklade förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra utvecklade förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.
Tala 2
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra i olika situtioner. Du anpassar dig på ett ganska bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situtionen.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra i olika situtioner. Du anpassar dig på ett bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situtionen.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra i olika situtioner. Du anpassar dig på ett bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situtionen.
Skriva 2
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver till andra i olika situtioner. Du anpassar dig på ett ganska bra sätt till de som läser, till budskapet och till situtionen.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver till andra i olika situtioner. Du anpassar dig på ett ganska bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situtionen.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver till andra i olika situtioner. Du anpassar dig på ett mycket bra sätt till de som läser, till budskapet och till situtionen.
Tala 3
Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd på ett ganska bra sätt när du pratar med andra.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd på ett bra sätt när du pratar med andra.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd på ett mycket bra sätt när du pratar med andra.
Skriva 3
Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd på ett ganska bra sätt när du skriver till andra.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd på ett bra sätt när du skriver till andra.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd på ett mycket bra sätt när du skriver till andra.
Realia
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engleska. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engleska. Du jämför det på ett utvecklat sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engleska. Du jämför det på ett välutvecklat sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: