Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Have a nice trip: kunskapskrav åk 9

Skapad 2017-04-12 11:27 i Olandsskolan Östhammar
Det är kunskapskraven från LGR-11 som är skrivna med ett språk som är lättare att förstå.
Grundskola 7 – 9 Engelska

Engleska 7-9

På väg mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Informationssökning
Du kan välja texter och engelska som du hör från olika medier och använda dem på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja texter från olika medier och använda dem på ett bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja texter från olika medier och använda dem på ett mycket bra sätt när du skriver och pratar.
Muntliga redovisningar
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar. Du anpassar din redovisning på ett bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar. Du anpassar din redovisning på ett mycket bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Muntliga redovisningar 2
Du kan göra enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra utvecklade förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra utvecklade förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.
Skriva
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika slags texter. Du anpassar dina texter på ett bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situtionen.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika slags texter. Du anpassar dina texter på ett mycket bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situtionen.
Skriva 2
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver till andra i olika situtioner. Du anpassar dig på ett ganska bra sätt till de som läser, till budskapet och till situtionen.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver till andra i olika situtioner. Du anpassar dig på ett ganska bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situtionen.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver till andra i olika situtioner. Du anpassar dig på ett mycket bra sätt till de som läser, till budskapet och till situtionen.
Skriva 3
Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd på ett ganska bra sätt när du skriver till andra.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd på ett bra sätt när du skriver till andra.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd på ett mycket bra sätt när du skriver till andra.
Realia
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett utvecklat sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett välutvecklat sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: