Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris för slöjdarbete i textilslöjd år 7

Skapad 2017-04-12 20:21 i Slottsvångsskolan Helsingborg
Används i år 7
Grundskola 7 Slöjd

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
Formge och framställa
Använder tydliga och korrekta bilder för att förtydliga uppgiftens innehåll och lösning.
  • Sl
Arbetar utifrån tydliga instruktioner, med en bestämd idé och planering. Behöver mycket handledning.
Förmedlar egen idé på vad man vill göra och hur man kan genomföra det. Gör en enkel planering. Behöver visst stöd.
Har egna genomförbara idéer och kan förmedla dem. Gör en tydlig planering med skisser och förslag på lämpligt material.
Presenterar självständigt en utförlig beskrivning av en idé. Har egna förslag om arbetets utformning och genomförande. Gör en tydlig planering skisser och förklarar vilket material man ska använda och hur man ska göra.
"Från en idé till en produkt."
Behöver mycket hjälp i sitt genomförande och under arbetets gång för att kunna slutföra sin produkt.
Planerar och genomför sitt arbete, med hjälp för att kunna slutföra slöjdföremålet.
Planerar och genomför sin ide med viss hjälp. Tar egna initiativ under arbetets gång för att lösa problem.
Planerar, genomför och slutför sin idé med stor självständighet och gott resultat, driver arbetet framåt
Välja och motivera
...hur man ska arbeta etc. - redskap(verktyg/tekniker ,
  • Sl
Väljer lämpliga redskap/verktyg/tekniker utifrån tydliga instruktioner. Behöver hjälp att lära sig hantera redskap/verktyg/tekniker.
Väljer lämpliga redskap och tekniker med viss handledning. Kan hantera redskap och tekniker, med viss hjälp.
Väljer lämpliga redskap och tekniker utifrån situationen. Har god förmåga att hantera redskap och tekniker.
Väljer och hanterar redskap, verktyg och tekniker mycket bra utifrån syfte och situation..
Analysera och värdera
Använda ord och begrepp kopplat till slöjden för att beskriva och förklarar, Kunna ge ett omdöme/utvärdering av sitt slöjdarbete.
  • Sl
  • Sl  A 9
Samtalar kring hur du arbetat och hur resultatet av ditt slöjdföremål blev. Använder egna ord för att beskriva och förklara på ett enkelt sätt.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. sitt resonemang på både egna och andras erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: