Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undersökning av tekniska föremål

Skapad 2017-04-15 16:31 i Nannaskolan Uppsala
Bedömning av beskrivning av tekniska föremål.
Grundskola F

Bedömning av beskrivning av tekniska föremål.

Undersöka tekniska lösningar och beskriva med ämnesspecifika begrepp

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Detta visar du genom att...
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Du kan sätta ord på de flesta av de enklaste mekanismerna som finns representerade i dina objekt. Du beskriver hur de enkla, mest uppenbara mekanismerna samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan sätta ord på de flesta av de mekanismer som finns representerade i dina objekt. Du beskriver hur mekanismerna samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan sätta ord på de mekanismer som finns representerade i dina objekt. Du beskriver hur mekanismerna samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Du visar också på andra liknande lösningar hos andra objekt.

Resonera om likheter och skillnader hos tekniska lösningar

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Detta visar du genom att...
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Du resonerar om vilka material ditt objekt är gjort av. T ex lyfter du fram olika för- och nackdelar med just det materialvalet.
Du resonerar om vilka material ditt objekt är gjort av. Du kan t ex lyfta fram olika för- och nackdelar med materialvalet. Du kan också göra jämförelser med andra material eller andra liknande konstruktioner.
Du resonerar om vilka material ditt objekt är gjort av. Du kan t ex lyfta fram olika för- och nackdelar med materialvalet. Du kan också göra jämförelser med andra material eller andra liknande konstruktioner. Du kan problematisera material från flera olika synvinklar.

Resonera om tekniska val och deras konsekvenser

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Detta visar du genom att...
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Du kan föra enkla resonemang där du beskriver vilken betydelse ditt objekt eller materialvalet har haft för människan, samhället eller miljön.
Du kan föra utvecklade resonemang där du beskriver vilken betydelse ditt objekt eller materialvalet har haft för människan, samhället eller miljön.
Du kan föra välutvecklade resonemang där du beskriver vilken betydelse ditt objekt eller materialvalet har haft för människan, samhället eller miljön.

Resonera kring drivkrafter bakom teknikutvecklingen

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Detta visar du genom att...
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Du kan ge exempel på hur ditt objekt har sett ut tidigare eller på olika varianter av ditt föremål. Eller så kan du ge exempel på hur ditt objekt skulle kunna förbättras. Du kan också föra enkla resonemang t ex genom att lyfta fram för- och nackdelar med de olika utvecklingsstegen.
Du kan beskriva hur ditt objekt har sett ut tidigare och/eller jämföra olika varianter av ditt föremål. Eller så kan du beskriva hur ditt objekt skulle kunna förbättras. Du kan också föra utvecklade resonemang t ex genom att lyfta fram för- och nackdelar, göra jämförelser, osv med de olika utvecklingsstegen.
Du kan beskriva hur ditt objekt har sett ut tidigare och/eller jämföra olika varianter av ditt föremål. Eller så kan du beskriva hur ditt objekt skulle kunna förbättras. Du kan också föra välutvecklade resonemang t ex genom att lyfta fram för- och nackdelar, göra jämförelser, problematisera, osv med de olika utvecklingsstegen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: