Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Coachning interaktion och lärande

Skapad 2017-04-16 10:49 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola
E
D
C
B
A
Begreppsförklaring
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
Kunskapskravet E samt delar av C uppnådda
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
Kunskapskrav C samt delar av A uppnådda.
I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Konstruktivt förhållningssätt
Eleven förklarar begrepp ur ett konstruktivt sätt med viss säkerhet genom att lyfta fram positiva och negativa aspekter av begreppens användningsområden.
Eleven förklarar begrepp ur ett konstruktivt sätt med viss säkerhet genom att lyfta fram positiva och negativa aspekter av begreppens användningsområden.
Eleven förklarar begrepp ur ett konstruktivt sätt med säkerhet genom att lyfta fram positiva och negativa aspekter av begreppens användningsområden.
Beskrivning och exempel på interakton
Eleven beskriver översiktligt människors interaktion och kommunikation. Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer.
Eleven beskriver utförligt människors interaktion och kommunikation. Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat människors interaktion och kommunikation. Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: