Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matrismallar sv, läsa/skriva åk 2-3

Skapad 2017-04-16 13:17 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Grundskola 2 – 3 Svenska Svenska som andraspråk

  • Sv   3   Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  • Sv   3   Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  • Sv   3   Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  • Sv   3   Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  • Sv   3   De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  • Sv   3   Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  • Sv   3   Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
Läsa
Du kan ljuda och läsa enkla ord och meningar med stöd.
Du kan läsa en enkel text själv och samtala om innehållet. Du kan återberätta med hjälp av bildstöd.
Du använder olika lässtrategier som stöd i läsningen och läser enklare text med flyt. Du kan återberätta texter utan bilstöd och du kan relatera till egna erfarenheter.
Du kan läsa " på , mellan och utifrån raderna" och sammanfatta det du läst.
Skriva
Du prövar att skriva för att berätta. Du använder bilder som stöd.
Du skriver en kortare berättelse efter en struktur.
Du kan planera ditt skrivande. Du skriver en berättelse med en röd tråd.
Du skriver en berättelse med tydlig handling. Du kan bearbeta och förbättra din berättelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: