Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Centralskolan: områdesmatris genetik åk 9c 2017

Skapad 2017-04-17 13:30 i Centralskolan Falköping
LGR11, kunskapskrav kemi åk 7-9
Grundskola 7 – 9 Biologi

Centralt innehåll från Lgr-11:

  • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.
  • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.

Efter området ska du kunna:

  • kunna ta ställning för olika argument
  • förklara begreppen gen, kromosom och DNA
  • förklara skillnaden mellan dominant och vikande anlag
  • rita enkla korsningsschema
  • hur arv och miljö påverkas av varandra
  • ge exempel på hur vi använder genteknik
  • argumentera för och emot genteknik

Utveckla förmågan att...

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
1
använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör området och kan skilja på fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör området och kan skilja på fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör området och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
2
använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i samhället naturen och människan.
Eleven har grundläggande kunskaper området och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om området och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om mområdet och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: