Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbeta med skönlitteratur - mellan raderna

Skapad 2017-04-18 12:58 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
Bedömning av användning av lässtrategier, förmåga att analysera, göra relevanta kopplingar och sammanfattningar av en skönlitterär bok.
Grundskola 4 – 6 Svenska

Matris för att bedöma din förmåga att använda lässtrategier, analysera en bok utifrån olika områden, göra relevanta kopplingar mellan texter/mellan text och verklighet och skriva sammanfattning av en skönlitterär bok.

Läsa

>>>
>>>
>>>
>>>
Läsförståelse
Hur du använder dig av olika lässtrategier:
Jag behöver stöd för att hitta strategier som hjälper mig att lättare förstå ord och innehåll.
Jag använder mig av enstaka strategier i min läsning för att förstå ord och innehåll.
Jag använder olika strategier i min läsning för att förstå ord och innehåll.
Jag har en god överblick av de olika strategierna jag använder mig av i min läsning för att förstå ord och innehåll

Analysera och tolka

>>>
>>>
>>>
>>>
Karaktärer
Hur du tolkar, förklarar och beskriver karaktärerna som förekommer i boken:
Jag tolkar, förklarar och beskriver karaktärerna kortfattat och använder en del av den information som står i boken.
Jag tolkar, förklarar och beskriver karaktärerna ganska kortfattat och använder framför allt sådan information som står i boken.
Jag tolkar, förklarar och beskriver karaktärerna utförligt. Jag använder mest information som står i texten men också lite av sådant som man förstår genom att läsa "mellan raderna". Det saknas ofta motivering.
Jag tolkar, förklarar och beskriver karaktärerna utförligt. Jag använder både information som står i texten och sådan som man förstår genom att läsa "mellan raderna". Jag motiverar mina åsikter.
Miljöer
Hur du tolkar, förklarar och beskriver miljöerna som förekommer i boken:
Jag tolkar, förklarar och beskriver miljöerna kortfattat och använder en del av den information som står i boken.
Jag tolkar, förklarar och beskriver miljöerna ganska kortfattat och använder framför allt sådan information som står i boken.
Jag tolkar, förklarar och beskriver miljöerna utförligt. Jag använder mest information som står i texten men också lite av sådant som man förstår genom att läsa "mellan raderna". Det saknas ofta motivering.
Jag tolkar, förklarar och beskriver miljöerna utförligt. Jag använder både information som står i texten och sådan som man förstår genom att läsa "mellan raderna". Jag motiverar mina åsikter.
Tema/budskap
Hur du tolkar, förklarar och beskriver tema/budskap som förekommer i boken:
Jag tolkar, förklarar och beskriver temat/budskapet kortfattat och använder en del av den information som står i boken.
Jag tolkar, förklarar och beskriver temat/budskapet ganska kortfattat och använder framför allt sådan information som står i boken.
Jag tolkar, förklarar och beskriver temat/budskapet utförligt. Jag använder mest information som står i texten men också lite av sådant som man förstår genom att läsa "mellan raderna". Det saknas ofta motivering.
Jag tolkar, förklarar och beskriver temat/budskapet utförligt. Jag använder både information som står i texten och sådan som man förstår genom att läsa "mellan raderna". Jag motiverar mina åsikter.
Berättarteknik
Hur du tolkar, förklarar och beskriver berättartekniken som används i boken:
Jag tolkar, förklarar och beskriver berättartekniken som används kortfattat.
Jag tolkar, förklarar och beskriver berättartekniken ganska kortfattat och ger enstaka exempel från boken.
Jag tolkar, förklarar och beskriver berättartekniken som används utförligt. Jag ger exempel från boken. Det saknas ofta motivering.
Jag tolkar, förklarar och beskriver berättartekniken utförligt. Jag ger exempel från boken Jag motiverar mina åsikter.
Kopplingar - text till text
Din förmåga att göra kopplingar mellan texter.
Jag gör koppling mellan texter utan att tänka på om de är betydelsefulla.
Jag gör kopplingar mellan texter med enstaka kopplingar som är relevanta för förståelsen av bokens innehåll och budskap.
Jag gör kopplingar mellan texter varav en del är relevanta för förståelsen av bokens innehåll och budskap.
Jag gör kopplingar mellan texter som är relevanta för förståelsen av bokens innehåll och budskap.
Kopplingar - text till verklighet
Din förmåga att göra kopplingar mellan text och verklighet
Jag gör koppling mellan text och verklighet utan att tänka på om de är betydelsefulla.
Jag gör kopplingar mellan text och verklighet med enstaka kopplingar som är relevanta för förståelsen av bokens innehåll och budskap.
Jag gör kopplingar mellan text och verklighet varav en del är relevanta för förståelsen av bokens innehåll och budskap.
Jag gör kopplingar mellan text och verklighet som är relevanta för förståelsen av bokens innehåll och budskap.

Skriva

>>>
>>>
>>>
>>>
Sammanfattning
Hur du skriver sammanfattningar om det du läst i boken:
Mina sammanfattningar är korta och innehåller något av det viktiga i historien.
Mina sammanfattningar är ganska korta med liknande meningar och innehåller stora delar av det viktiga i historien.
Mina sammanfattningar är utförliga med varierande meningar men blandar viktig information med mindre viktig.
Mina sammanfattningar är utförliga med varierande meningar och innehåller alla viktiga delar i historien.

Ord och begrepp

Ifylld ruta markerar att du har visat att du förstår och kan använda ordet/begreppet.
>>>
>>>
>>>
>>>
viktiga ord
analys
förutsägelse
miljöbeskrivning
sammanfattning
frågeställningar
frågor på raden
frågor mellan raderna
frågor bortom raderna
berättarteknik
kronologisk
tillbakablick
parallellhandling
jag-berättelse eller författarröst
tema, budskap
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: