Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spiktavla

Skapad 2017-04-18 16:11 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Bedömningsmatrisen till spiktavleuppgiften.
Grundskola 3 Slöjd

Vad jag bedömer i spiktavleuppgiften.

Rubrik 1

Spiktavleuppgiften
Nivå 1
inte godkänt
Nivå 2
godkänt
Nivå 3
bra
Ny nivå
mycket bra
Design
  • Sl  1-3
Har inte ritat sin design själv eller valt en design som inte går att genomföra.
Har designat sin spiktavla med stor hjälp av andra
Har designat sin spiktavla själv. men har valt ett motiv som är svårt att genomföra.
Har designat sin spiktavla själv och valt ett motiv som går att enkelt genomföra.
Sagan
  • Sl  1-3
Har inte skrivit en saga som går att förstå. Har ingen tydlig koppling mellan sagan och bilden.
Har skrivit en väldigt kort saga eller/och en saga som är svår att förstå. Har en svag koppling mellan sagan och bilden.
Har skrivit en saga på minst en halv sida som är lätt att förstå. Har en tydlig koppling mellan sagan och bilden.
Har skrivit en saga/fabel på minst en halv sida med som är lätt att förstå och har en tydlig handling. Har en tydlig koppling mellan sagan och bilden.
Instruktioner
  • Sl  1-3
Klarar inte av uppgiften trots upprepade individuella instruktioner på de flesta moment. Kan inte ta till sig skriftliga instruktioner trots hjälp.
Behöver upprepade individuella instruktioner på de flesta moment. Kan inte ta till sig skriftliga instruktioner utan hjälp.
Behöver sällan upprepade individuella instruktioner. Kan med hjälp ta till sig skriftliga instruktioner.
Behöver inte individuella instruktioner. Kan ta till sig skriftliga instruktioner och instruktioner i grupp.
Verktyg
  • Sl  1-3
Kan inte hantera verktyg på ett säkert sätt. Klarar inte av att hantera verktygen på ett fungerande sätt trots upprepade instruktioner.
Kan hantera verktyg på ett säkert sätt. Klarar av att hantera verktygen på ett fungerande sätt efter upprepade instruktioner.
Kan hantera verktyg på ett säkert sätt. Klarar av att hantera verktygen på ett fungerande sätt efter individuella instruktioner.
Kan hantera verktyg på ett säkert sätt. Klarar av att hantera verktygen på ett fungerande sätt efter gemensamma genomgångar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: