Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utredande text/uppsats

Skapad 2017-04-19 12:16 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
E
C
A
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning t.ex. är det lätt att följa då du binder samman fakta, citat och referat.
Texten är sammanhängande och har välutvecklad textbindning t.ex. är det lätt att följa då du binder samman fakta, citat och referat.
Texten innehållar alla delar: Inledning (med syfte, frågeställning och metod), avhandling (analys), avslutning (slutsats/diskussion) och källförteckning.
Texten har en struktur som väl passar en utredande text.
Texten är välstrukturerad t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning som passar en utredande text.
Din text är styckeindelad.
Om du använder källor fungerar referat, citat och källhänvisningar i huvudsak.
Om du använder källor fungerar referat, citat och källhänvisningar relativt väl.
Om du använder källor fungerar citat, referat och källhänvisningar väl.
Innehåll
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.
Dina tankegångar framgår.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Din utredande text innehåller enkla beskrivningar.
Din utredande text innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar.
Din utredande text innehåller välutvecklade beskrivningar och förklaringar.
Du behandlar ämnet för din utredande text på ett enkelt sätt.
Du behandlar ämnet för din utredande text på ett utvecklat sätt t.ex. genom att resonera utifrån passande exempel som fördjupar och utvidgar ditt ämne.
Du behandlar ämnet för din utredande text på ett välutvecklat och nyanserat sätt t.ex. genom att redogöra för olika perspektiv.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en utredande text t.ex. med ett formellt och sakligt språk.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad, t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad, t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Tempus och form fungerar i huvudsak.
Tempus och form fungerar relativt väl.
Tempus och form fungerar väl.
Du följer i huvudsak normer för stavning, särskrivning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, särskrivning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, särskrivning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: